اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جلسه .ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده6واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

یکشنبه 9 آذربهمن ۱۴۰۱

جلسه .ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده6واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. یکشنبه 9 آذربهمن ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده6واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. یکشنبه 9 آذربهمن ۱۴۰۱

۹ روز پیش ادامه مطلب
جلسه .کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید.

یکشنبه 18 دی 1401

جلسه .کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید. یکشنبه 18 دی 1401

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه به منظور هاهنگی خرید تضمینی مرغ برگزار گردید. یکشنبه 18 دی 1401

۹ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد.
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ،جمعی از مسؤولان مرتبط و تولیدکنندگان برگزار شد. یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

۸ ژانویه ۲۰۲۳

بازدید میدانی استاندار مرکزی و مدیرکل دفتر امور اقتصادی و جمعی از مدیران کل استان از شرکت ها و کارگاههای مستقر در شهرستان زرندیه به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات احتمالی تولیدی .


 شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱

بازدید میدانی استاندار مرکزی و مدیرکل دفتر امور اقتصادی و جمعی از مدیران کل استان از شرکت ها و کارگاههای مستقر در شهرستان زرندیه به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات احتمالی تولیدی . شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱

بازدید میدانی استاندار مرکزی و مدیرکل دفتر امور اقتصادی و جمعی از مدیران کل استان از شرکت ها و کارگاههای مستقر در شهرستان زرندیه به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات احتمالی تولیدی . شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱

۸ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار شد 
در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد.

یک شنبه 11 دی1401

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد. یک شنبه 11 دی1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاذ شد. یک شنبه 11 دی1401

۱ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه. بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید

پنجشنبه 8دی 1401

جلسه. بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید پنجشنبه 8دی 1401

جلسه بررسی طرح شهرک گیاهان دارویی با حضور دکتر غفارزادگان رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کشور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وجمعی از مدیران برگزار گردید پنجشنبه 8دی 1401

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد.

پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد. پنجشنبه 8 دی 1401

یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو،قطعات و صنایع وابسته در اراک افتتاح شد.دراین مراسم که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو،نماینده مردم شریف اراک،خنداب و کمیجان و نایب رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان حضور داشتند توانمندی های صنعت خودرویی استان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.این نمایشگاه تاپایان روز جمعه نهم دیماه آماده بازدید علاقمندان این صنعت در نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک می باشد. پنجشنبه 8 دی 1401

۲۹ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه. ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان 
 جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.

چهارشنبه 7 دی 1401

جلسه. ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد. چهارشنبه 7 دی 1401

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان جلسه ستادتسهیل رفع موانع واحدهای صنعتی استان به ریاست معاون امورهماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایرمدیران اجرایی برگزارشد.دراین جلسه اعضا به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی ۸ واحد تولیدی پرداختند.موضوع استمهال تسهیلات،درخواست سرمایه در گردش و مسائل مرتبط با بانک های عامل مواردی بود که از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد. چهارشنبه 7 دی 1401

۲۸ دسامبر ۲۰۲۲

نشست. اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دوشنبه 5 دیماه 1401

نشست. اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دوشنبه 5 دیماه 1401

نشست اقدام مشترک کارگروه اقدام مشترک ملی و کارگروه منطقه 4 استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دوشنبه 5 دیماه 1401

۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه .بررسی دستورالعمل مصرف سوخت در فصل زمستان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
سه شنبه ۲۹ آذر

جلسه .بررسی دستورالعمل مصرف سوخت در فصل زمستان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه ۲۹ آذر

جلسه بررسی دستورالعمل مصرف سوخت در فصل زمستان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه ۲۹ آذر

۲۱ دسامبر ۲۰۲۲

"کارگروه. اقدام مشترک تنظیم بازار" به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.

یکشنبه 27 آذر ۱۴۰۱

"کارگروه. اقدام مشترک تنظیم بازار" به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. یکشنبه 27 آذر ۱۴۰۱

"کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار" به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. یکشنبه 27 آذر ۱۴۰۱

۱۸ دسامبر ۲۰۲۲

طی. جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مشکلات اجرای پایلوت طرح اعلام بار مجازی شهرستان ساوه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

چهارشنبه ۲۳ آذر

طی. جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مشکلات اجرای پایلوت طرح اعلام بار مجازی شهرستان ساوه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. چهارشنبه ۲۳ آذر

طی جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مشکلات اجرای پایلوت طرح اعلام بار مجازی شهرستان ساوه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. چهارشنبه ۲۳ آذر

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه. کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه برگزار شد
در این جلسه پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.

چهارشنبه ۲۳ آذر

جلسه. کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه برگزار شد در این جلسه پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد. چهارشنبه ۲۳ آذر

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه برگزار شد در این جلسه پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد. چهارشنبه ۲۳ آذر

۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

کارگروه آرد و نان استان با محوریت مسائل شهرستان ساوه با حضور استاندار مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، رییس اداره غله و خدمات بازرگانی استان، مدیران استانی و شهرستانی و اعضای مربوطه برگزار شد.
🔹استاندار مرکزی پیش از جلسه از چند واحد نانوایی با هدف بررسی مشکلات در این حوزه بازدید کرد.

کارگروه آرد و نان استان با محوریت مسائل شهرستان ساوه با حضور استاندار مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، رییس اداره غله و خدمات بازرگانی استان، مدیران استانی و شهرستانی و اعضای مربوطه برگزار شد. 🔹استاندار مرکزی پیش از جلسه از چند واحد نانوایی با هدف بررسی مشکلات در این حوزه بازدید کرد.

کارگروه آرد و نان استان با محوریت مسائل شهرستان ساوه با حضور استاندار مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه، مدیر کل امور اقتصادی استانداری، رییس اداره غله و خدمات بازرگانی استان، مدیران استانی و شهرستانی و اعضای مربوطه برگزار شد. 🔹استاندار مرکزی پیش از جلسه از چند واحد نانوایی با هدف بررسی مشکلات در این حوزه بازدید کرد.

۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات ده واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. هزینه های زیر ساختی شهرک‌های صنعتی،استمهال تسهیلات دریافتی مواردی بود که تولیدکنندگان جهت رفع آن در جلسه مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

۷ دسامبر ۲۰۲۲

نشست .معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اتاق بازرگانی اراک برگزار شد

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

نشست .معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اتاق بازرگانی اراک برگزار شد یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با فعالان اقتصادی استان مرکزی در اتاق بازرگانی اراک برگزار شد یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

۴ دسامبر ۲۰۲۲

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9