اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جلسه. کارگروه تنظیم بازار استان 
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید:
در این جلسه، در مورد اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی، بررسی وضعیت بازار و اقدامات نظارت بر قیمت ها و همجنین آخرین وضعیت گندم، آرد و نان، گزارشاتی از سوی دستگاه های مرتبط ارائه وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.
شنبه 2 مهر 1401

جلسه. کارگروه تنظیم بازار استان جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید: در این جلسه، در مورد اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی، بررسی وضعیت بازار و اقدامات نظارت بر قیمت ها و همجنین آخرین وضعیت گندم، آرد و نان، گزارشاتی از سوی دستگاه های مرتبط ارائه وتصمیمات لازم اتخاذ گردید. شنبه 2 مهر 1401

جلسه کارگروه تنظیم بازار استان جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید: در این جلسه، در مورد اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی، بررسی وضعیت بازار و اقدامات نظارت بر قیمت ها و همجنین آخرین وضعیت گندم، آرد و نان، گزارشاتی از سوی دستگاه های مرتبط ارائه وتصمیمات لازم اتخاذ گردید. شنبه 2 مهر 1401

۲ روز پیش ادامه مطلب
جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه مشکلات شرکت نورد لوله صفا مورد بررسی قرار گرفت.

۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

دیدار سفیر ساحل عاج در ایران با استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

سفیر .کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت.

یک شنبه 27 شهریور 1401

سفیر .کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت. یک شنبه 27 شهریور 1401

سفیر کشور ساحل عاج در سفر به استان مرکزی وارد شهر اراک شد و مورد استقبال رسمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و مدیران استان قرار گرفت. یک شنبه 27 شهریور 1401

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه ای به منظور هماهنگی نهایی حضور سفیر کشور ساحل عاج برای بازدید از ظرفیت های اقتصادی استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.

پنجشنبه 24 شهریور 1401

جلسه ای به منظور هماهنگی نهایی حضور سفیر کشور ساحل عاج برای بازدید از ظرفیت های اقتصادی استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد. پنجشنبه 24 شهریور 1401

جلسه ای به منظور هماهنگی نهایی حضور سفیر کشور ساحل عاج برای بازدید از ظرفیت های اقتصادی استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد. پنجشنبه 24 شهریور 1401

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه آخرین وضعیت بازرسی های نانوایی های استان مورد بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 23 شهریور 1401

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه آخرین وضعیت بازرسی های نانوایی های استان مورد بررسی قرار گرفت. چهارشنبه 23 شهریور 1401

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه آخرین وضعیت بازرسی های نانواییهای استان مورد بررسی قرار گرفت. چهارشنبه 23 شهریور 1401

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه ای به منظور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص نحوه تشکیل و اداره دو کمیته 1- ساماندهی رویدادهای بازرگانی خارجی (اعزام و پذیرش) در استان 2- کمیته کارشناسی دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران مربوطه برگزار شد.

سه شنبه 22 شهریور 1401

جلسه ای به منظور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص نحوه تشکیل و اداره دو کمیته 1- ساماندهی رویدادهای بازرگانی خارجی (اعزام و پذیرش) در استان 2- کمیته کارشناسی دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 22 شهریور 1401

جلسه ای به منظور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص نحوه تشکیل و اداره دو کمیته 1- ساماندهی رویدادهای بازرگانی خارجی (اعزام و پذیرش) در استان 2- کمیته کارشناسی دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان با حضور گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 22 شهریور 1401

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه گزارشی از پرونده های تخلف ارائه و در خصوص نحوه برخورد و پلمپ واحدهای متخلف تصمیماتی اتخاذ گردید.
یکشنبه 20 شهریور 1401

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه گزارشی از پرونده های تخلف ارائه و در خصوص نحوه برخورد و پلمپ واحدهای متخلف تصمیماتی اتخاذ گردید. یکشنبه 20 شهریور 1401

کارگروه رصد و پایش وضعیت گندم، آرد و نان استان به ریاست گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و با حضور مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه گزارشی از پرونده های تخلف ارائه و در خصوص نحوه برخورد و پلمپ واحدهای متخلف تصمیماتی اتخاذ گردید. یکشنبه 20 شهریور 1401

۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
 شنبه 19 شهریور 1401

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. شنبه 19 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. شنبه 19 شهریور 1401

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲

📌بررسي. مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 

🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد.

پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

📌بررسي. مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد. پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

📌بررسي مشكلات شركتهاي آذرآب،واگن پارس و هپكو 🔴طي جلسه اي به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه ای استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه مسائل و مشكلات شركت آذرآب بررسي و پيگيري شد. پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

۸ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
سه شنبه 15 شهریور 1401

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 15 شهریور 1401

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، به منظور رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی به ریاست میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. سه شنبه 15 شهریور 1401

۶ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه .بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

جلسه .بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

جلسه بررسی مشکلات بانکی شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای  استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه  برگزار گردید                            دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

۵ سپتامبر ۲۰۲۲

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران درمانگاه و داروخانه دامپزشکی در روستای شیرین‌آباد افتتاح شد

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران درمانگاه و داروخانه دامپزشکی در روستای شیرین‌آباد افتتاح شد سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران درمانگاه و داروخانه دامپزشکی در روستای شیرین‌آباد افتتاح شد

۳۰ اوت ۲۰۲۲

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران پروژه آبیاری تحت فشار و پروژه‌های جهاد کشاورزی (به صورت متمرکز) در روستای شیرین آباد به بهره‌برداری رسید

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران پروژه آبیاری تحت فشار و پروژه‌های جهاد کشاورزی (به صورت متمرکز) در روستای شیرین آباد به بهره‌برداری رسید سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱

همزمان با هفته دولت با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار فراهان و جمعی از مدیران پروژه آبیاری تحت فشار و پروژه‌های جهاد کشاورزی (به صورت متمرکز) در روستای شیرین آباد به بهره‌برداری رسید

۳۰ اوت ۲۰۲۲

جلسه. امنیت غذایی با اولویت بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه پس از حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و حفظ روند تولید به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد
در این جلسه دستگاه های ذیربط گزارشی از اقدامات حمایتی صورت پذیرفته ارائه دادند.

یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

جلسه. امنیت غذایی با اولویت بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه پس از حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و حفظ روند تولید به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه دستگاه های ذیربط گزارشی از اقدامات حمایتی صورت پذیرفته ارائه دادند. یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

جلسه امنیت غذایی با اولویت بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه پس از حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و حفظ روند تولید به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه دستگاه های ذیربط گزارشی از اقدامات حمایتی صورت پذیرفته ارائه دادند. یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

۲۲ اوت ۲۰۲۲

جلسه ای . در راستای اجرای تبصره ذیل بند(ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان و مصوبات سفرهای رئیس جمهور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص ایجاد و راه اندازی خانه های خلاق و نوآور ایران تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

جلسه ای . در راستای اجرای تبصره ذیل بند(ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان و مصوبات سفرهای رئیس جمهور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی برگزار شد. در این جلسه در خصوص ایجاد و راه اندازی خانه های خلاق و نوآور ایران تصمیمات لازم اتخاذ گردید. شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

جلسه ای در راستای اجرای تبصره ذیل بند(ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان و مصوبات سفرهای رئیس جمهور به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی برگزار شد. در این جلسه در خصوص ایجاد و راه اندازی خانه های خلاق و نوآور ایران تصمیمات لازم اتخاذ گردید. شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

۲۰ اوت ۲۰۲۲

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7