اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت اکسیر پویان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.
چهارشنبه ۱۴۰۱-۰۴-۰۱

جلسه. کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت اکسیر پویان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. چهارشنبه ۱۴۰۱-۰۴-۰۱

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت اکسیر پویان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

۵ روز پیش ادامه مطلب
جلسه .کارگروه مدیریت بحران پیک برق تابستان 1401 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه موارد مرتبط با مدیریت بحران پیک مصرف برق تابستان 1401 مطرح و بررسی شد.

جلسه .کارگروه مدیریت بحران پیک برق تابستان 1401 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه موارد مرتبط با مدیریت بحران پیک مصرف برق تابستان 1401 مطرح و بررسی شد.

جلسه کارگروه مدیریت بحران پیک برق تابستان 1401 به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد در این جلسه موارد مرتبط با مدیریت بحران پیک مصرف برق تابستان 1401 مطرح و بررسی شد. دوشنبه 30 خرداد 1401

۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه, بررسی مشکلات مربوط به تنظیم بازار با حضور وحیدی وزیر کشور ، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ،  رحیمی وزیر دادگستری، استانداران سراسر کشور،  میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.


دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

جلسه, بررسی مشکلات مربوط به تنظیم بازار با حضور وحیدی وزیر کشور ، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ، رحیمی وزیر دادگستری، استانداران سراسر کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

جلسه بررسی مشکلات مربوط به تنظیم بازار با حضور وحیدی وزیر کشور ، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ، رحیمی وزیر دادگستری، استانداران سراسر کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و گودرزی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و معاونین اقتصادی استانداریهای سراسر کشور و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت های آذرآب و واگن پارس به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان. به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت های آذرآب و واگن پارس به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید.

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور رسیدگی به مشکلات شرکت های آذرآب و واگن پارس به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. دوشنبه 30 خرداد 1401

۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت برش کارا

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت برش کارا

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت برش کارا دوشنبه 30 خرداد 1401

۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

بازدیدِ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت ماهد آلومینیوم

بازدیدِ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت ماهد آلومینیوم

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری به همراه سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران از شرکت ماهد آلومینیوم دوشنبه 30 خرداد 1401

۲۰ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از کاروانسرای تاریخی شهر آوه .

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از کاروانسرای تاریخی شهر آوه .

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از کاروانسرای تاریخی شهر آوه سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

نشست بررسی مشکلات شهر آوه با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست فرمانداری ساوه، اعضای شورای شهر و شهردار آوه و جمعی از مدیران برگزار شد
.

نشست بررسی مشکلات شهر آوه با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست فرمانداری ساوه، اعضای شورای شهر و شهردار آوه و جمعی از مدیران برگزار شد .

نشست بررسی مشکلات شهر آوه با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست فرمانداری ساوه، اعضای شورای شهر و شهردار آوه و جمعی از مدیران برگزار شد سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مرکز جامع سلامت در شهر آوه .

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مرکز جامع سلامت در شهر آوه .

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مرکز جامع سلامت در شهر آوه سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مسکن محرومین در شهر آوه

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مسکن محرومین در شهر آوه

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از روند احداث مسکن محرومین در شهر آوه سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شهرک گلخانه‌ای شهر آوه

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شهرک گلخانه‌ای شهر آوه

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شهرک گلخانه‌ای شهر آوه سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت زرین رویال

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت زرین رویال

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت زرین رویال

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت نیکسان، واحد تولید کننده یخچال و کولر 

سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت نیکسان، واحد تولید کننده یخچال و کولر سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی، سرپرست فرمانداری ساوه و جمعی از مدیران از شرکت نیکسان، واحد تولید کننده یخچال و کولر سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه بررسی مشکلات شرکت آذرآب

جلسه بررسی مشکلات شرکت آذرآب

جلسه بررسی مشکلات شرکت آذرآب به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

۹ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه هماهنگی نصب دستگاههای پوز در خبازی ها در استان مرکزی

جلسه هماهنگی نصب دستگاههای پوز در خبازی ها در استان مرکزی

جلسه هماهنگی نصب دستگاههای پوز در خبازی ها در استان مرکزی به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار گردید. سه شنبه 17 خرداد 1401

۸ ژوئن ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران از شرکت آنیت.

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران از شرکت آنیت.

بازدید استاندار مرکزی به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران از شرکت آنیت دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

۷ ژوئن ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4