اخبار دفتر هماهنگی امور اقتصادی
جلسه .هماهنگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد.تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی و همچنین هماهنگی دستگاه های مربوطه از موضوعات این جلسه بود.

شنبه 6 خرداد 1402

جلسه .هماهنگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد.تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی و همچنین هماهنگی دستگاه های مربوطه از موضوعات این جلسه بود. شنبه 6 خرداد 1402

جلسه هماهنگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد.تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی و همچنین هماهنگی دستگاه های مربوطه از موضوعات این جلسه بود. شنبه 6 خرداد 1402

۹ روز پیش ادامه مطلب
جلسه. کارگروه گندم ، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد در این نشست پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها ، و بررسی مصوبات جلسه قبل و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

جلسه. کارگروه گندم ، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد در این نشست پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها ، و بررسی مصوبات جلسه قبل و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد. یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

جلسه کارگروه گندم ، آرد و نان استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزار شد در این نشست پیرامون مسائل و مباحث سهمیه های کارخانجات آرد ، نحوه نظارت بر عملکرد نانواییها، کیفیت توزیع آرد سهمیه ای بین نانواییها ، و بررسی مصوبات جلسه قبل و ... به بحث و بررسی پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد. یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

۱۵ مه ۲۰۲۳

جلسه. کارگروه خرید غلات به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
 در این جلسه به بررسی و تصویب لیست مراکز خرید ، گزارشاتی در خصوص فرآیند تولید و برداشت گندم و برنامه ریزی جهت خرید گندم و دانه های روغنی پرداخته شد.

یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

جلسه. کارگروه خرید غلات به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه به بررسی و تصویب لیست مراکز خرید ، گزارشاتی در خصوص فرآیند تولید و برداشت گندم و برنامه ریزی جهت خرید گندم و دانه های روغنی پرداخته شد. یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

جلسه کارگروه خرید غلات به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه به بررسی و تصویب لیست مراکز خرید ، گزارشاتی در خصوص فرآیند تولید و برداشت گندم و برنامه ریزی جهت خرید گندم و دانه های روغنی پرداخته شد. یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

۱۴ مه ۲۰۲۳

جلسه. مشترک دبیرخانه کار گروه تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی
دراین جلسه که باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وسایر اعضا تشکیل شد راهکارهای همکاری دبیرخانه ها و چگونگی مواجهه با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات تبادل نظر شد

جلسه. مشترک دبیرخانه کار گروه تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی دراین جلسه که باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وسایر اعضا تشکیل شد راهکارهای همکاری دبیرخانه ها و چگونگی مواجهه با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات تبادل نظر شد

جلسه. مشترک دبیرخانه کار گروه تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی دراین جلسه که باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وسایر اعضا تشکیل شد راهکارهای همکاری دبیرخانه ها و چگونگی مواجهه با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات تبادل نظر شد

۸ مه ۲۰۲۳

جلسه .ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزارشد: دومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،مدیرکل صمت استان مرکزی و سایر اعضاء برگزارشد .در این جلسه مسائل و مشکلات ۱۲ واحد تولیدی مطرح و در خصوص رفع موانع این واحدهای تصمیماتی اتخاذ گردید.
📅 چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

جلسه .ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزارشد: دومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،مدیرکل صمت استان مرکزی و سایر اعضاء برگزارشد .در این جلسه مسائل و مشکلات ۱۲ واحد تولیدی مطرح و در خصوص رفع موانع این واحدهای تصمیماتی اتخاذ گردید. 📅 چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزارشد: دومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،مدیرکل صمت استان مرکزی و سایر اعضاء برگزارشد .در این جلسه مسائل و مشکلات ۱۲ واحد تولیدی مطرح و در خصوص رفع موانع این واحدهای تصمیماتی اتخاذ گردید. 📅 چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴ مه ۲۰۲۳

جلسه. هم اندیشی برای حضور موثر در پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور ، گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

چهارشنبه 13 اردیبهش 1402

جلسه. هم اندیشی برای حضور موثر در پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور ، گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. چهارشنبه 13 اردیبهش 1402

جلسه هم اندیشی برای حضور موثر در پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای سراسر کشور ، گودرزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. چهارشنبه 13 اردیبهش 1402

۳ مه ۲۰۲۳

نشست. مدیران شرکت مهندسی وتوسعه نفت کشور با واحدهای استانی وبررسی طرح توسعه ومشکلات این حوزه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه در سازمان صمت بر گزارگردید.

نشست. مدیران شرکت مهندسی وتوسعه نفت کشور با واحدهای استانی وبررسی طرح توسعه ومشکلات این حوزه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه در سازمان صمت بر گزارگردید.

نشست مدیران شرکت مهندسی وتوسعه نفت کشور با واحدهای استانی وبررسی طرح توسعه ومشکلات این حوزه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری در سازمان صمت بر گزارگردید.

۳ مه ۲۰۲۳

افتتاح. مرکز تخصصی یادگیری فنی وحرفه ای سطح الف کشور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و گروه دانش بنیان افشار ساوه، باحضور میرزاخانی معاون اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار ، سرداردکتر الله بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور وفرماندارساوه ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی درهفته کارگر

یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1402

افتتاح. مرکز تخصصی یادگیری فنی وحرفه ای سطح الف کشور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و گروه دانش بنیان افشار ساوه، باحضور میرزاخانی معاون اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار ، سرداردکتر الله بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور وفرماندارساوه ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی درهفته کارگر یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1402

افتتاح مرکز تخصصی یادگیری فنی وحرفه ای سطح الف کشور با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و گروه دانش بنیان افشار ساوه، باحضور میرزاخانی معاون اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار ، سرداردکتر الله بداشتی رئیس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور وفرماندارساوه ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی درهفته کارگر یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 1402

۱ مه ۲۰۲۳

.جلسه بررسی تولید وتوزیع مرغ در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزارشد 
در این جلسه به رفع موانع تولید و توزیع مرغ در استان پرداختندو پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

سه شنبه ۶ اردیبهش ۱۴۰۲

.جلسه بررسی تولید وتوزیع مرغ در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزارشد در این جلسه به رفع موانع تولید و توزیع مرغ در استان پرداختندو پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید سه شنبه ۶ اردیبهش ۱۴۰۲

جلسه بررسی تولید وتوزیع مرغ در استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه برگزارشد در این جلسه به رفع موانع تولید و توزیع مرغ در استان پرداختندو پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید سه شنبه ۶ اردیبهش ۱۴۰۲

۲۶ آوریل ۲۰۲۳

جلسه. کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان

جلسه. کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان

جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان اولین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان در سال 1402 به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ، مدیران و اعضای مربوطه برگزار شد. در این جلسه مراجع نظارتی، گزارشاتی از اقدامات نظارتی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان 1402 ارائه و همچنین در خصوص نظارت بر خرید آرد یارانه ای و افزایش قیمت خودسرانه برخی کالاها بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. یکشنبه 20 فروردین 1402

۹ آوریل ۲۰۲۳

جلسه .ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، ،مدیران و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی به ویژه در ماه مبارک رمضان برگزار شد.
📅 پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

جلسه .ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، ،مدیران و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی به ویژه در ماه مبارک رمضان برگزار شد. 📅 پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، ،مدیران و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی به ویژه در ماه مبارک رمضان برگزار شد. 📅 پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

۷ آوریل ۲۰۲۳

🔸ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی بازار شب عید و ماه مبارک رمضان برگزار شد.
استاندار مرکزی:اولویت اول کنترل بازار، تأمین و فراوانی کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم است که در بهترین شرایط در چندین سال اخیر در حوزه کالای اساسی هستیم.
 همه شرایط برای تأمین کالا در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان فراهم است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و وضعیت از هر زمانی بهتر و امیدوار کننده است.
وظیفه اصلی در استان در هر شهری اعم از مرکز استان و شهرستان‌ها کنترل بازار و نظارت بر بازار با فرماندهی فرمانداران است که باید همانند سابق تلاش کرده و روزانه وضعیت بازار رصد و پایش شود، فرمانداران باید بازدید سرزده نیز داشته باشند.

 چهارشنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۱

🔸ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی بازار شب عید و ماه مبارک رمضان برگزار شد. استاندار مرکزی:اولویت اول کنترل بازار، تأمین و فراوانی کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم است که در بهترین شرایط در چندین سال اخیر در حوزه کالای اساسی هستیم. همه شرایط برای تأمین کالا در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان فراهم است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و وضعیت از هر زمانی بهتر و امیدوار کننده است. وظیفه اصلی در استان در هر شهری اعم از مرکز استان و شهرستان‌ها کنترل بازار و نظارت بر بازار با فرماندهی فرمانداران است که باید همانند سابق تلاش کرده و روزانه وضعیت بازار رصد و پایش شود، فرمانداران باید بازدید سرزده نیز داشته باشند. چهارشنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۱

استان مرکزی در بهترین وضعیت موجود از نظر ذخیره و تامین کالاهای اساسی است 🔸ستاد تنظیم بازار استان مرکزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و اعضای مربوطه با دستور کنترل و تأمین کالاهای اساسی بازار شب عید و ماه مبارک رمضان برگزار شد. استاندار مرکزی:اولویت اول کنترل بازار، تأمین و فراوانی کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم است که در بهترین شرایط در چندین سال اخیر در حوزه کالای اساسی هستیم. همه شرایط برای تأمین کالا در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان فراهم است و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و وضعیت از هر زمانی بهتر و امیدوار کننده است. وظیفه اصلی در استان در هر شهری اعم از مرکز استان و شهرستان‌ها کنترل بازار و نظارت بر بازار با فرماندهی فرمانداران است که باید همانند سابق تلاش کرده و روزانه وضعیت بازار رصد و پایش شود، فرمانداران باید بازدید سرزده نیز داشته باشند. چهارشنبه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶ مارس ۲۰۲۳

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. 

سه شنبه 23 اسفند ۱۴۰۱

جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. سه شنبه 23 اسفند ۱۴۰۱

جلسه. ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.در این جلسه مسائل و مشکلات چندین واحد تولیدی استان مطرح و مصوباتی به تایید اعضای حاضر رسید. سه شنبه 23 اسفند ۱۴۰۱

۱۴ مارس ۲۰۲۳

نشست مشترک کمیته اقدام ملی و استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

یکشنبه 21 اسفند1401

نشست مشترک کمیته اقدام ملی و استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. یکشنبه 21 اسفند1401

نشست مشترک کمیته اقدام ملی و استانی با حضور کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار، گودرزی مدیرکل دفتر اقتصادی و مدیران کل اعضای کارگروه اقدام مشترک به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست مسائل، مشکلات و پیشنهادات مرتبط با کارگروه و شرایط بازار و نظارت بازرسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. یکشنبه 21 اسفند1401

۱۳ مارس ۲۰۲۳

جلسه. کارگروه گندم، آرد و نان با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت بهداشت آرد توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد استان ارائه و در خصوص سهمیه بندی کارخانجات آرد و همچنین تجدید نظر و در رابطه با قیمت نان با آرد کامل، بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد 

سه شنبه 9 اسفند 1401

جلسه. کارگروه گندم، آرد و نان با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت بهداشت آرد توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد استان ارائه و در خصوص سهمیه بندی کارخانجات آرد و همچنین تجدید نظر و در رابطه با قیمت نان با آرد کامل، بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد سه شنبه 9 اسفند 1401

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مدیران مربوطه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت بهداشت آرد توسط دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد استان ارائه و در خصوص سهمیه بندی کارخانجات آرد و همچنین تجدید نظر و در رابطه با قیمت نان با آرد کامل، بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد سه شنبه 9 اسفند 1401

۲۸ فوریه ۲۰۲۳

کارگروه. توسعه صادرات غیرنفتی استان با حضور استاندار و مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور روسیه و رییس میز روسیه ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایر اعضا برگزار شد.
سه شنبه 2 اسفند 1401

کارگروه. توسعه صادرات غیرنفتی استان با حضور استاندار و مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور روسیه و رییس میز روسیه ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایر اعضا برگزار شد. سه شنبه 2 اسفند 1401

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با حضور استاندار و مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور روسیه و رییس میز روسیه ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سایر اعضا برگزار شد. سه شنبه 2 اسفند 1401

۲۳ فوریه ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 10