درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
یک سوم تکالیف قانون جوانی جمعیت مربوط به بدنه وزارت بهداشت است

🔹جلسه کمیته سلامت و بهداشت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد.

مفتح‌زاده، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی: 

🔸۲۸ ماده، ۳۰ تبصره و ۳۹ بند از قانون جوانی جمعیت باید توسط وزارت بهداشت اجرا، رصد و پیگیری شود که نشان می‌دهد بیش از یک سوم مواد این قانون مربوط به بدنه وزارت بهداشت است که در استان مرکزی نیز تلاش‌های زیادی برای این مهم صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:
🔸حل مسئله جمعیت کار یک یا دو دستگاه نیست و همه باید بسیج شوند که خوشبختانه در استان مرکزی با اهتمام استاندار همه دستگاه‌ها به تکاپو وا داشته شدند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی:
🔸بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ۱۴ درصد تخت‌های بستری استان را در اختیار دارند اما با این وجود سال گذشته از مجموع ۱۲ هزار زایمان انجام شده در استان، ۴ هزار و ۸۶ زایمان در این مراکز انجام گرفته است.  
🔴لزوم اجرای کامل قانون حمایت از مادران شاغل- آمار سزارین‌ها بالا است

نظری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی:

🔸جمعیت یکی از مولفه‌های اقتدار است و متأسفانه راهبرد غلطی که در سنوات گذشته بر این حوزه حاکم شد امروز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.

🔸در راستای اجرای قانون برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند، از جمله مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار همه دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی باید مساعدت کنند.

🔸معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارمرکزی با انتقاد از آمار بالای سزارین‌ها، گفت: باید فرهنگ سازی کنیم که خانواده‌ها به سمت زایمان طبیعی تمایل داشته باشند و عمل سزارین فقط در موارد خاص انجام شود. سه‌شنبه ۲۳ آبان
یک سوم تکالیف قانون جوانی جمعیت مربوط به بدنه وزارت بهداشت است 🔹جلسه کمیته سلامت و بهداشت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد. مفتح‌زاده، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی: 🔸۲۸ ماده، ۳۰ تبصره و ۳۹ بند از قانون جوانی جمعیت باید توسط وزارت بهداشت اجرا، رصد و پیگیری شود که نشان می‌دهد بیش از یک سوم مواد این قانون مربوط به بدنه وزارت بهداشت است که در استان مرکزی نیز تلاش‌های زیادی برای این مهم صورت گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: 🔸حل مسئله جمعیت کار یک یا دو دستگاه نیست و همه باید بسیج شوند که خوشبختانه در استان مرکزی با اهتمام استاندار همه دستگاه‌ها به تکاپو وا داشته شدند. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی: 🔸بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ۱۴ درصد تخت‌های بستری استان را در اختیار دارند اما با این وجود سال گذشته از مجموع ۱۲ هزار زایمان انجام شده در استان، ۴ هزار و ۸۶ زایمان در این مراکز انجام گرفته است. 🔴لزوم اجرای کامل قانون حمایت از مادران شاغل- آمار سزارین‌ها بالا است نظری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی: 🔸جمعیت یکی از مولفه‌های اقتدار است و متأسفانه راهبرد غلطی که در سنوات گذشته بر این حوزه حاکم شد امروز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. 🔸در راستای اجرای قانون برای حمایت از مادران باردار و دارای فرزند، از جمله مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار همه دستگاه‌ها و حتی بخش خصوصی باید مساعدت کنند. 🔸معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارمرکزی با انتقاد از آمار بالای سزارین‌ها، گفت: باید فرهنگ سازی کنیم که خانواده‌ها به سمت زایمان طبیعی تمایل داشته باشند و عمل سزارین فقط در موارد خاص انجام شود. سه‌شنبه ۲۳ آبان
بستن