درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
انعقاد تفاهم‌نامه چندجانبه صنایع و دانشگاه‌های استان مرکزی با سازمان انرژی اتمی

تفاهم نامه چند جانبه صنایع و دانشگاه های استان مرکزی با سازمان انرژی اتمی به امضا رسید.

استفاده از ظرفیت های طرفین در توسعه زیرساخت های پژوهشی، مشارکت در ساخت و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز برنامه های توسعه نیروگاه های کشور، همکاری مشترک در استفاده از ظرفیت های طرفین، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای از سوی طرفین، هدایت موثر پایان نامه ها به سمت خلق پژوهش های کاربردی با هدف رفع نیازهای صنایع نیرگاهی کشور، همکاری در برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و رویدادهای علمی جهت ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و ... از جمله مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود که امروز ۱۱ بهمن ماه، با حضور دکتر مخلص الائمه، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار به امضا رسید.
انعقاد تفاهم‌نامه چندجانبه صنایع و دانشگاه‌های استان مرکزی با سازمان انرژی اتمی تفاهم نامه چند جانبه صنایع و دانشگاه های استان مرکزی با سازمان انرژی اتمی به امضا رسید. استفاده از ظرفیت های طرفین در توسعه زیرساخت های پژوهشی، مشارکت در ساخت و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز برنامه های توسعه نیروگاه های کشور، همکاری مشترک در استفاده از ظرفیت های طرفین، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای از سوی طرفین، هدایت موثر پایان نامه ها به سمت خلق پژوهش های کاربردی با هدف رفع نیازهای صنایع نیرگاهی کشور، همکاری در برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و رویدادهای علمی جهت ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و ... از جمله مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود که امروز ۱۱ بهمن ماه، با حضور دکتر مخلص الائمه، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار به امضا رسید.
بستن