اخبار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود.

۱۰ ساعت پیش ادامه مطلب
جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

نشست استاندار و معاونین استاندار مرکزی با اعضای بنیاد غدیر استان .

نشست استاندار و معاونین استاندار مرکزی با اعضای بنیاد غدیر استان .

نشست استاندار و معاونین استاندار مرکزی با اعضای بنیاد غدیر استان

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه ستاد تنظيم بازار استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاونین سياسي ، امنيتي و اجتماعي و هماهنگي امور اقتصادي استاندار ، مديران و مسئولين عضو و از طريق ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد

جلسه ستاد تنظيم بازار استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاونین سياسي ، امنيتي و اجتماعي و هماهنگي امور اقتصادي استاندار ، مديران و مسئولين عضو و از طريق ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد

🔹️ جلسه ستاد تنظيم بازار استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاونین سياسي ، امنيتي و اجتماعي و هماهنگي امور اقتصادي استاندار ، مديران و مسئولين عضو و از طريق ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد.

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی برگزار شد.

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی برگزار شد.

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاونین استاندار، فرمانداران، مدیران و اعضای مربوطه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲

بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا برگزار شد.

بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا برگزار شد.

🔷بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا و اتخاذ تصميمات لازم در جلسه ستاد ملي مديريت و مقابله با بيماري كرونا با حضور رئيس جمهور و ارتباط ويدئو كنفرانس با استانداري هاي سراسر كشور شنبه ٢ بهمن ماه ١٤٠٠

۲۲ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار برگزار شد

جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار برگزار شد

جلسه شوراي اطلاع رساني استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور مديران و مسئولين عضو شورا برگزار شد.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

بازديد معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي از مركز آموزش فني و حرفه اي در كوي سجاديه اراك.

بازديد معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي از مركز آموزش فني و حرفه اي در كوي سجاديه اراك.

بازديد معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي از مركز آموزش فني و حرفه اي در كوي سجاديه اراك

۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون برنامه ریزی
، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مركزي به رياست اكرمي معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.
در حاشيه اين جلسه از خدمات طاعتي دبير سابق اين كميسيون تقدير و نظري به عنوان دبير جديد كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان معرفي شد

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مركزي به رياست اكرمي معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد. در حاشيه اين جلسه از خدمات طاعتي دبير سابق اين كميسيون تقدير و نظري به عنوان دبير جديد كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان معرفي شد

🔹️ جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مركزي به رياست اكرمي معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد. در حاشيه اين جلسه از خدمات طاعتي دبير سابق اين كميسيون تقدير و نظري به عنوان دبير جديد كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان معرفي شد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مركزي به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد

نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مركزي به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد

📌نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مركزي به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲

در جلسه اي به رياست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مركزي با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه وضعيت سوخت نيروگاه شازند بررسی و پیگیری شد

در جلسه اي به رياست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مركزي با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه وضعيت سوخت نيروگاه شازند بررسی و پیگیری شد

📌در جلسه اي به رياست معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مركزي با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه وضعيت سوخت نيروگاه شازند بررسی و پیگیری شد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲

در حاشيه سفر معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به شهرستان محلات طي جلسه اي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان،سرپرست دفتر سياسي استانداري و مسئولين مربوطه مسائل و مشكلات اين شهرستانها بررسي و پيگيري شد.

در حاشيه سفر معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به شهرستان محلات طي جلسه اي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان،سرپرست دفتر سياسي استانداري و مسئولين مربوطه مسائل و مشكلات اين شهرستانها بررسي و پيگيري شد.

در حاشيه سفر معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به شهرستان محلات طي جلسه اي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان،سرپرست دفتر سياسي استانداري و مسئولين مربوطه مسائل و مشكلات اين شهرستانها بررسي و پيگيري شد

۱۹ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه كارگروه امور اجتماعي ، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ، با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

جلسه كارگروه امور اجتماعي ، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ، با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

📌جلسه كارگروه امور اجتماعي ، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ، با حضور مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۱۷ ژانویه ۲۰۲۲

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 21