اخبار معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
📌آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با حضور استاندار، معاونین، مدیران و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران استان برگزار شد
🔹در این آیین از خدمات و زحمات ۳۸ ماهه بهروز اکرمی در سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تقدیر و بهنام نظری به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد

📌آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با حضور استاندار، معاونین، مدیران و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران استان برگزار شد 🔹در این آیین از خدمات و زحمات ۳۸ ماهه بهروز اکرمی در سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تقدیر و بهنام نظری به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد

📌آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با حضور استاندار، معاونین، مدیران و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران استان برگزار شد. 🔹در این آیین از خدمات و زحمات ۳۸ ماهه بهروز اکرمی در سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تقدیر و بهنام نظری به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

۳ ماه پیش ادامه مطلب
🔹️ جلسه ستاد مديريت بيماري كرونا در استان مركزي به رياست اكرمي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار، با حضور مديران كل و مسئولين عضو و از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد.

🔹️ جلسه ستاد مديريت بيماري كرونا در استان مركزي به رياست اكرمي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار، با حضور مديران كل و مسئولين عضو و از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد.

🔹️ جلسه ستاد مديريت بيماري كرونا در استان مركزي به رياست اكرمي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار، با حضور مديران كل و مسئولين عضو و از طريق ارتباط ويدئو كنفرانس با حضور فرمانداران و برخي مديران برگزار شد.

۱۲ مارس ۲۰۲۲

بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا برگزار شد .

بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا برگزار شد .

🔷بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا و اتخاذ تصميمات لازم در جلسه ستاد ملي مديريت و مقابله با بيماري كرونا با حضور رئيس جمهور و ارتباط ويدئو كنفرانس با استانداري هاي سراسر كشور

۱۲ مارس ۲۰۲۲

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان فراهان با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم تفرش،آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.
در این آیین از خدمات حسن معمار نيا تقدیر و ابوالقاسم آقا زيارتي به عنوان سرپرست فرمانداری فراهان معرفی شد.

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان فراهان با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم تفرش،آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد. در این آیین از خدمات حسن معمار نيا تقدیر و ابوالقاسم آقا زيارتي به عنوان سرپرست فرمانداری فراهان معرفی شد.

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان فراهان با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم تفرش،آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد. در این آیین از خدمات حسن معمار نيا تقدیر و ابوالقاسم آقا زيارتي به عنوان سرپرست فرمانداری فراهان معرفی شد.

۱۰ مارس ۲۰۲۲

حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران در گلزار شهدای گمنام فرمهین و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران در گلزار شهدای گمنام فرمهین و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران در گلزار شهدای گمنام فرمهین و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

۱۰ مارس ۲۰۲۲

بازدید استاندار مرکزی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران از نمایشگاه خوشنویسی در بیت تاریخی امام خميني (ره) در خمین

بازدید استاندار مرکزی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران از نمایشگاه خوشنویسی در بیت تاریخی امام خميني (ره) در خمین

بازدید استاندار مرکزی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران از نمایشگاه خوشنویسی در بیت تاریخی امام خميني (ره) در خمین

۱۰ مارس ۲۰۲۲

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان خمين با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.
در این آیین از خدمات احمد طهراني تقدیر و حمید كمانكش به عنوان سرپرست فرمانداری خمين معرفی شد.

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان خمين با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد. در این آیین از خدمات احمد طهراني تقدیر و حمید كمانكش به عنوان سرپرست فرمانداری خمين معرفی شد.

♦️آیین تكريم و معارفه فرماندار شهرستان خمين با حضور استاندار مرکزی،نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي، معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد. در این آیین از خدمات احمد طهراني تقدیر و حمید كمانكش به عنوان سرپرست فرمانداری خمين معرفی شد.

۱۰ مارس ۲۰۲۲

🔹️ جلسه كميته رصد نارضايتي هاي اجتماعي استان مركزي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور مديران و مسئولين مربوطه در خصوص وضعيت بازار محصولات کشاورزی و دامی در ایام نوروز برگزار شد.

🔹️ جلسه كميته رصد نارضايتي هاي اجتماعي استان مركزي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور مديران و مسئولين مربوطه در خصوص وضعيت بازار محصولات کشاورزی و دامی در ایام نوروز برگزار شد.

🔹️ جلسه كميته رصد نارضايتي هاي اجتماعي استان مركزي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور مديران و مسئولين مربوطه در خصوص وضعيت بازار محصولات کشاورزی و دامی در ایام نوروز برگزار شد

۹ مارس ۲۰۲۲

بررسی آخرین وضعیت كشور در راستای پیشگيری و مقابله با ویروس كرونا، در ارتباط ويدئو كنفرانس فرمانده  قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا و با استانداري‌های سراسر كشور

بررسی آخرین وضعیت كشور در راستای پیشگيری و مقابله با ویروس كرونا، در ارتباط ويدئو كنفرانس فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا و با استانداري‌های سراسر كشور

بررسی آخرین وضعیت كشور در راستای پیشگيری و مقابله با ویروس كرونا، در ارتباط ويدئو كنفرانس فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا و با استانداري‌های سراسر كشور

۷ مارس ۲۰۲۲

جلسه شورای پدافند غیر عامل  استان مركزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیران كل و مسئولین مربوطه برگزار شد.

جلسه شورای پدافند غیر عامل استان مركزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیران كل و مسئولین مربوطه برگزار شد.

جلسه شورای پدافند غیر عامل استان مركزی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیران كل و مسئولین مربوطه برگزار شد

۷ مارس ۲۰۲۲

به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار، استاندار مرکزی به همراه معاونین استاندار و جمعی از مدیران استانداری با حضور در سپاه روح‌الله استان این روز را تبریک گفتند.

به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار، استاندار مرکزی به همراه معاونین استاندار و جمعی از مدیران استانداری با حضور در سپاه روح‌الله استان این روز را تبریک گفتند.

به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار، استاندار مرکزی به همراه معاونین استاندار و جمعی از مدیران استانداری با حضور در سپاه روح‌الله استان این روز را تبریک گفتند

۵ مارس ۲۰۲۲

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی برگزارشد

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی برگزارشد

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی به ریاست استاندار و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرمانداران، مدیران و اعضای مربوطه از طریق ارتباط ویدئو كنفرانس برگزار شد.

۵ مارس ۲۰۲۲

🔷بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا

🔷بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا

🔷بررسي آخرين وضعيت كشور در راستاي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا و اتخاذ تصميمات لازم در جلسه ستاد ملي مديريت و مقابله با بيماري كرونا با حضور رئيس جمهور و ارتباط ويدئو كنفرانس با استانداري هاي سراسر كشور

۵ مارس ۲۰۲۲

آيين تجليل از قهرمانان و نام آوران ورزشي استان مركزي

آيين تجليل از قهرمانان و نام آوران ورزشي استان مركزي

آيين تجليل از قهرمانان و نام آوران ورزشي استان مركزي با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار،مديركل ورزش و جوانان استان،مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري،شهردار كلانشهر اراك و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۳ مارس ۲۰۲۲

📌جلسه تعيين تكليف اموال تمليكي در استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار ، دادستان مركز استان ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

📌جلسه تعيين تكليف اموال تمليكي در استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار ، دادستان مركز استان ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.

جلسه تعيين تكليف اموال تمليكي در استان مركزي به رياست استاندار با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار ، دادستان مركز استان ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد

۲ مارس ۲۰۲۲

🔹جلسه شوراي معاونين استانداري مركزي با حضور استاندار ، معاونين و مديران مربوطه برگزار شد.

🔹جلسه شوراي معاونين استانداري مركزي با حضور استاندار ، معاونين و مديران مربوطه برگزار شد.

جلسه شوراي معاونين استانداري مركزي با حضور استاندار ، معاونين و مديران مربوطه برگزار شد

۲۷ فوریه ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 24