اخبار فرمانداری شهرستان کمیجان
معارفه مسئول مرکز مخابرات شهرستان کمیجان

معارفه مسئول مرکز مخابرات شهرستان کمیجان

معارفه مسئول مرکز مخابرات شهرستان کمیجان

۲ ماه پیش ادامه مطلب
نماز ظهر عاشورا در شهر کمیجان به امامت حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان اقامه گردید.

نماز ظهر عاشورا در شهر کمیجان به امامت حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان اقامه گردید.

نماز ظهر عاشورا در شهر کمیجان به امامت حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان اقامه گردید.

۸ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری در جمع عزاداران حسینی روستای نهرپشته بخش میلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری در جمع عزاداران حسینی روستای نهرپشته بخش میلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری در جمع عزاداران حسینی روستای نهرپشته بخش میلاجرد

۸ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، در جمع عزاداران حسینی روستای ذادق آباد .

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، در جمع عزاداران حسینی روستای ذادق آباد .

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق حجه الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، در جمع عزاداران حسینی روستای ذادق آباد .

۸ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر زنان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد و فرماندهان نظامی و انتظامی در جمع عزاداران حسینی شهرمیلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر زنان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد و فرماندهان نظامی و انتظامی در جمع عزاداران حسینی شهرمیلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر زنان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد و فرماندهان نظامی و انتظامی در جمع عزاداران حسینی شهرمیلاجرد

۸ اوت ۲۰۲۲

جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کمیجان و میلاجرد

جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کمیجان و میلاجرد

جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کمیجان و میلاجرد

۸ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در  جمع هیات‌های عزاداری

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری

۷ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری شهرستان

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری شهرستان

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری شهرستان

۷ اوت ۲۰۲۲

بازدید فرماندار از بانک مهر ایران

بازدید فرماندار از بانک مهر ایران

بازدید فرماندار از بانک مهر ایران

۷ اوت ۲۰۲۲

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد، سرهنگ آقامحمدی فرمانده حوزه بسیج میلاجرد در جمع عزاداران حسینی روستای خیر آباد بخش میلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد، سرهنگ آقامحمدی فرمانده حوزه بسیج میلاجرد در جمع عزاداران حسینی روستای خیر آباد بخش میلاجرد

حضور ابراهیم رستمی فرماندار شهرستان کمیجان به اتفاق ، خانم آقامحمدی ، معاون دفتر بانوان و خانواده استانداری، آرزومند بخشدار میلاجرد، سرهنگ آقامحمدی فرمانده حوزه بسیج میلاجرد در جمع عزاداران حسینی روستای خیر آباد بخش میلاجرد

۷ اوت ۲۰۲۲

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کمیجان همزمان با جلسه استانی

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کمیجان همزمان با جلسه استانی

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کمیجان همزمان با جلسه استانی

۶ اوت ۲۰۲۲

بازدید فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان

بازدید فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان

بازدید فرماندار از اداره آب و فاضلاب شهرستان

۶ اوت ۲۰۲۲

حضور فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری

حضور فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری

حضور فرماندار شهرستان کمیجان در جمع هیات‌های عزاداری

۶ اوت ۲۰۲۲

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی کمیجان

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی کمیجان

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی

۶ اوت ۲۰۲۲

بازدید مخلص الائمه استاندار مرکزی و دکتر کریمی نماینده مردم شریف  اراک ، کمیجان و خنداب  در مجلس شورای اسلامی از روستای یاسبلاغ

بازدید مخلص الائمه استاندار مرکزی و دکتر کریمی نماینده مردم شریف اراک ، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای یاسبلاغ

بازدید مخلص الائمه استاندار مرکزی و دکتر کریمی نماینده مردم شریف اراک ، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از روستای یاسبلاغ

۵ اوت ۲۰۲۲

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی

بازدید فرماندار از روستای عود آغاج بخش مرکزی

۵ اوت ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 33