اخبار فرمانداری شهرستان کمیجان
اولین جلسه شورای دانشنامه دفاع مقدس شهرستان کمیجان برگزار شد

اولین جلسه شورای دانشنامه دفاع مقدس شهرستان کمیجان برگزار شد

اولین جلسه شورای دانشنامه دفاع مقدس شهرستان کمیجان برگزار شد

یک ماه پیش ادامه مطلب
بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برای انتقال بیمار قلبی در آسمان کمیجان به پرواز در آمد.*

بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برای انتقال بیمار قلبی در آسمان کمیجان به پرواز در آمد.*

بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برای انتقال بیمار قلبی در آسمان کمیجان به پرواز در آمد.*

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

بازدید فرماندار از کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کمیجان

بازدید فرماندار از کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کمیجان

بازدید فرماندار از کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کمیجان

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار فرماندار شهرستان کمیجان با راهداران شهرستان

دیدار فرماندار شهرستان کمیجان با راهداران شهرستان

دیدار فرماندار شهرستان کمیجان با راهداران شهرستان

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

چهارمین مجمع سلامت شهرستان کمیجان  برگزار شد

چهارمین مجمع سلامت شهرستان کمیجان برگزار شد

چهارمین مجمع سلامت شهرستان کمیجان برگزار شد

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب شرب و فاضلاب شهری و حوزه برق در شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان با حضور دکتر کریمی نماینده مردم شريف اراک، خنداب و کميجان

بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب شرب و فاضلاب شهری و حوزه برق در شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان با حضور دکتر کریمی نماینده مردم شريف اراک، خنداب و کميجان

بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب شرب و فاضلاب شهری و حوزه برق در شهرستانهای اراک، خنداب و کمیجان با حضور دکتر کریمی نماینده مردم شريف اراک، خنداب و کميجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام همدلی و دوستی به میزبانی شهر میلاجرد

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام همدلی و دوستی به میزبانی شهر میلاجرد

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال جام همدلی و دوستی به میزبانی شهر میلاجرد

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای سبز_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای سبز_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای سبز_آباد شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فامرین شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فامرین شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فامرین شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای خان_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای خان_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای خان_آباد شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فرک شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فرک شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای فرک شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای میدانک شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای میدانک شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای میدانک شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای عود_آقاج شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای عود_آقاج شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای عود_آقاج شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای چاپار شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای چاپار شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای چاپار شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای کوت_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای کوت_آباد شهرستان کمیجان

دیدار دکتر آصفری با دهیار ، اعضای شورا و تعدادی از ساکنین روستای کوت_آباد شهرستان کمیجان

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

کسب مقام نایب قهرمانی کشوردر سبک کاراته کیوکوشین توسط آقای مجتبی_زندیه

کسب مقام نایب قهرمانی کشوردر سبک کاراته کیوکوشین توسط آقای مجتبی_زندیه

کسب مقام نایب قهرمانی کشوردر سبک کاراته کیوکوشین توسط آقای مجتبی_زندیه

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

معارفه امام جمعه شهر میلاجرد با حضور مسئولین استان و شهرستان

معارفه امام جمعه شهر میلاجرد با حضور مسئولین استان و شهرستان

معارفه امام جمعه شهر میلاجرد با حضور مسئولین استان و شهرستان

۱۸ دسامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7