اخبار فرمانداری شهرستان اراک
🔬نگاه دانشگاه‌ها باید کاملاً معطوف به آینده باشد

🔬نگاه دانشگاه‌ها باید کاملاً معطوف به آینده باشد

🔬نگاه دانشگاه‌ها باید کاملاً معطوف به آینده باشد

۳ روز پیش ادامه مطلب
درجلسه ای به ریاست هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور قربانی رییس شورای اسلامی شهراراک ، رئیس شورای اسلامی استان، قدیری بخشدارمرکزی اراک، رئیس شورای اسلامی شهرستان اراک و شورای اسلامی بخش مرکزی در خصوص تعامل وهمکاری بین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان با مجموعه فرمانداری اراک برگزار گردید

درجلسه ای به ریاست هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور قربانی رییس شورای اسلامی شهراراک ، رئیس شورای اسلامی استان، قدیری بخشدارمرکزی اراک، رئیس شورای اسلامی شهرستان اراک و شورای اسلامی بخش مرکزی در خصوص تعامل وهمکاری بین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان با مجموعه فرمانداری اراک برگزار گردید

درجلسه ای به ریاست هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور قربانی رییس شورای اسلامی شهراراک ، رئیس شورای اسلامی استان، قدیری بخشدارمرکزی اراک، رئیس شورای اسلامی شهرستان اراک و شورای اسلامی بخش مرکزی در خصوص تعامل وهمکاری بین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان با مجموعه فرمانداری اراک برگزار گردید

۷ دسامبر ۲۰۲۳

🔹️ جلسه ستادبازآفرینی استان با حضور اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،هادی فرماندارشهرستان اراک، مدیرکل دفتر فنی استانداری، وسایر مسئولین واعضا ستاد باز آفرینی استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید

🔹️ جلسه ستادبازآفرینی استان با حضور اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،هادی فرماندارشهرستان اراک، مدیرکل دفتر فنی استانداری، وسایر مسئولین واعضا ستاد باز آفرینی استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید

🔹️ جلسه ستادبازآفرینی استان با حضور اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،هادی فرماندارشهرستان اراک، مدیرکل دفتر فنی استانداری، وسایر مسئولین واعضا ستاد باز آفرینی استان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار گردید

۷ دسامبر ۲۰۲۳

🔴 برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اراک

🔴 برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اراک

🔴 برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اراک

۷ دسامبر ۲۰۲۳

✅بی واسطه با مردم-برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

✅بی واسطه با مردم-برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

✅بی واسطه با مردم/برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

۷ دسامبر ۲۰۲۳

✅بی واسطه با مردم-برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

✅بی واسطه با مردم-برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

✅بی واسطه با مردم/برپایی میزخدمت در مسجد شهدا در انتهای خیابان راهزان

۷ دسامبر ۲۰۲۳

برگزاری جلسه کمیته تطبیق شهرستان اراک

برگزاری جلسه کمیته تطبیق شهرستان اراک

برگزاری جلسه کمیته تطبیق شهرستان اراک

۷ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه شورای معاونین فرمانداری شهرستان اراک به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک و با حضور معاونین فرماندار،و بخشداران مرکزی ،معصومیه وساروق برگزار شد.

جلسه شورای معاونین فرمانداری شهرستان اراک به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک و با حضور معاونین فرماندار،و بخشداران مرکزی ،معصومیه وساروق برگزار شد.

جلسه شورای معاونین فرمانداری شهرستان اراک به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک و با حضور معاونین فرماندار،و بخشداران مرکزی ،معصومیه وساروق برگزار شد.

۷ دسامبر ۲۰۲۳

◀️در میز خدمت مسجد امام رضا(ع) خیابان شهدای صفری، شهروندان مشکلات خود را به صورت حضوری و رو در رو با استاندارمرکزی، فرماندار اراک و مدیران ومسئولین استانی وشهرستانی مطرح و راهکارهای رفع مشکلات و راهنمایی‌های لازم را دریافت کردند

◀️در میز خدمت مسجد امام رضا(ع) خیابان شهدای صفری، شهروندان مشکلات خود را به صورت حضوری و رو در رو با استاندارمرکزی، فرماندار اراک و مدیران ومسئولین استانی وشهرستانی مطرح و راهکارهای رفع مشکلات و راهنمایی‌های لازم را دریافت کردند

◀️در میز خدمت مسجد امام رضا(ع) خیابان شهدای صفری، شهروندان مشکلات خود را به صورت حضوری و رو در رو با استاندارمرکزی، فرماندار اراک و مدیران ومسئولین استانی وشهرستانی مطرح و راهکارهای رفع مشکلات و راهنمایی‌های لازم را دریافت کردند

۲ دسامبر ۲۰۲۳

نخستین جلسه هم‌اندیشی با مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان اراک برای افزایش رضایتمندی و مشارکت حداکثری در انتخابات با حضور نظری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی و رئیس ستاد انتخابات استان و هادی فرماندارشهرستان اراک

نخستین جلسه هم‌اندیشی با مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان اراک برای افزایش رضایتمندی و مشارکت حداکثری در انتخابات با حضور نظری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی و رئیس ستاد انتخابات استان و هادی فرماندارشهرستان اراک

نخستین جلسه هم‌اندیشی با مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان اراک برای افزایش رضایتمندی و مشارکت حداکثری در انتخابات با حضور نظری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی و رئیس ستاد انتخابات استان و هادی فرماندارشهرستان اراک

۲ دسامبر ۲۰۲۳

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک، جلسه ای به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک وباحضور نصیری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری و مسئولین روابط عمومی ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری اراک برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک، جلسه ای به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک وباحضور نصیری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری و مسئولین روابط عمومی ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری اراک برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک، جلسه ای به ریاست هادی فرماندارشهرستان اراک وباحضور نصیری معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری و مسئولین روابط عمومی ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری اراک برگزار گردید

۲ دسامبر ۲۰۲۳

نهمین جلسه کار گروه اجتماعی ،فرهنکی،سلامت،زنان و خانواده شهرستان اراک ۸صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲-۰۹-۰۹ به ریاست جناب آقای هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور نصیری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اراک وسایر اعضا و مدعوین در محل سالن جلسات فرمانداری بر گزار گردید

نهمین جلسه کار گروه اجتماعی ،فرهنکی،سلامت،زنان و خانواده شهرستان اراک ۸صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲-۰۹-۰۹ به ریاست جناب آقای هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور نصیری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اراک وسایر اعضا و مدعوین در محل سالن جلسات فرمانداری بر گزار گردید

نهمین جلسه کار گروه اجتماعی ،فرهنکی،سلامت،زنان و خانواده شهرستان اراک ۸صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ به ریاست جناب آقای هادی فرماندار شهرستان اراک وبا حضور نصیری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اراک وسایر اعضا و مدعوین در محل سالن جلسات فرمانداری بر گزار گردید

۲ دسامبر ۲۰۲۳

🔵برنامه بزرگ تلویزیونی محفل به میزبانی اراکی ها با حضور چهره های بین المللی قرآنی، هم اکنون در مصلی بیت المقدس شهر اراک در حال برگزاری می باشد

🔵برنامه بزرگ تلویزیونی محفل به میزبانی اراکی ها با حضور چهره های بین المللی قرآنی، هم اکنون در مصلی بیت المقدس شهر اراک در حال برگزاری می باشد

🔵برنامه بزرگ تلویزیونی محفل به میزبانی اراکی ها با حضور چهره های بین المللی قرآنی، هم اکنون در مصلی بیت المقدس شهر اراک در حال برگزاری می باشد

۲ دسامبر ۲۰۲۳

گزارش تصویری بیست وپنجمین مانور زلزله با حضورهادی فرماندارشهرستان اراک، محترمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری

گزارش تصویری بیست وپنجمین مانور زلزله با حضورهادی فرماندارشهرستان اراک، محترمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری

گزارش تصویری بیست وپنجمین مانور زلزله با حضورهادی فرماندارشهرستان اراک، محترمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری

۲ دسامبر ۲۰۲۳

🔵🔴بازدید میدانی استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان اراک  از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی(ره)- آخرین وضعیت این پروژه فعال شهری بررسی شد

🔵🔴بازدید میدانی استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان اراک از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی(ره)- آخرین وضعیت این پروژه فعال شهری بررسی شد

🔵🔴بازدید میدانی استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان اراک از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام خمینی(ره)/ آخرین وضعیت این پروژه فعال شهری بررسی شد

۲ دسامبر ۲۰۲۳

هم اکنون پاسخگویی برخط (تلفنی) هادی فرماندارشهرستان اراک در مرکز سامد استان

هم اکنون پاسخگویی برخط (تلفنی) هادی فرماندارشهرستان اراک در مرکز سامد استان

هم اکنون پاسخگویی برخط (تلفنی) هادی فرماندارشهرستان اراک در مرکز سامد استان

۲ دسامبر ۲۰۲۳

جلسه پیشگیری از جرائم انتخاباتی ویژه داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی به ریاست امیر هادی فرماندار شهرستان اراک

جلسه پیشگیری از جرائم انتخاباتی ویژه داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی به ریاست امیر هادی فرماندار شهرستان اراک

جلسه پیشگیری از جرائم انتخاباتی ویژه داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی به ریاست امیر هادی فرماندار شهرستان اراک

۲ دسامبر ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 74