اخبار ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی
تشکیل کارگروه گیاهان دارویی ستاد راهبری وهدایت حرکتهای محرومیت زدایی استان مرکزی.

تشکیل کارگروه گیاهان دارویی ستاد راهبری وهدایت حرکتهای محرومیت زدایی استان مرکزی.

تشکیل کارگروه گیاهان دارویی

۲ سال پیش ادامه مطلب
با حکم استاندار مرکزی؛
دبیرستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی استان مرکزی منصوب شد

با حکم استاندار مرکزی؛ دبیرستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی استان مرکزی منصوب شد

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی با صدور حکمی مهندس امید محترمی جوان نخبه‌ی بسیجی و دهه هفتادی را به عنوان دبیرستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی استان مرکزی و نماینده تام الاختیاراستاندار مرکزی در این زمینه در عرصه های عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.

۱۳ مارس ۲۰۲۲

استاندار مرکزی:
ستاد راهبری طرح های محرومیت زدایی در استان مرکزی راه اندازی شود

استاندار مرکزی: ستاد راهبری طرح های محرومیت زدایی در استان مرکزی راه اندازی شود

مخلص الائمه استاندار مرکزی در کارگروه بسیج سازندگی استان مرکزی که با حضور سردار زهرایی مسئول بسیج سازندگی کشور برگزار شد، گفت: ستاد راهبری طرح های محرومیت زدایی در استان مرکزی راه اندازی شود.

۱۳ مارس ۲۰۲۲

ستاد راهبری و هدایت حرکتهای محرومیت زدایی استان مرکزی تشکیل شد+اساسنامه

ستاد راهبری و هدایت حرکتهای محرومیت زدایی استان مرکزی تشکیل شد+اساسنامه

"ستاد راهبری و هدایت حرکتهای محرومیت زدایی استان مرکزی" به منظور به صحنه آوردن تمامی ظرفیت های موجود به ویژه در حوزه سرمایه انسانی با تاکید بر بومی گزینی و نخبه گزینی تشکیل شد.

۱۳ مارس ۲۰۲۲