اخبار دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی
بارگذاری مستندات عملکرد هیات بازرسی انتخابات استان و شهرستان های تابعه همزمان با سراسر کشور در سامانه جامع انتخابات در راستای ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی و شهرستانی

بارگذاری مستندات عملکرد هیات بازرسی انتخابات استان و شهرستان های تابعه همزمان با سراسر کشور در سامانه جامع انتخابات در راستای ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی و شهرستانی

بارگذاری مستندات عملکرد هیات بازرسی انتخابات استان و شهرستان های تابعه همزمان با سراسر کشور در سامانه جامع انتخابات در راستای ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی و شهرستانی

۲ ماه پیش ادامه مطلب
ثبت کاربرگ بازرسان، سربازرسان و بازرسان ویژه در سامانه جامع انتخابات کشور

ثبت کاربرگ بازرسان، سربازرسان و بازرسان ویژه در سامانه جامع انتخابات کشور

ثبت کاربرگ بازرسان، سربازرسان و بازرسان ویژه در سامانه جامع انتخابات کشور

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

صدور تقدیرنامه های عوامل بازرسی انتخابات در مورخه ۲۳_۱۲_۱۴۰۲ در سامانه جامع انتخابات کشور

صدور تقدیرنامه های عوامل بازرسی انتخابات در مورخه ۲۳_۱۲_۱۴۰۲ در سامانه جامع انتخابات کشور

صدور تقدیرنامه های عوامل بازرسی انتخابات در مورخه ۲۳_۱۲_۱۴۰۲ در سامانه جامع انتخابات کشور

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

روز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور

روز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور

روز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

ثبت مشخصات بازرسان ویژه و اختصاص شعب و صدور احکام مربوطه

ثبت مشخصات بازرسان ویژه و اختصاص شعب و صدور احکام مربوطه

ثبت مشخصات بازرسان ویژه در ۷_۱۲_۱۴۰۲ و اختصاص شعب به بازرسان فوق الذکر در ۸_۱۲_۱۴۰۲ و صدور احکام آنان در ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ انجام گردید.

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

رزمایش ۲ مورخ ۰۸_۱۲_۱۴۰۲ عوامل بازرسی انتخابات با اپلیکیشن

رزمایش ۲ مورخ ۰۸_۱۲_۱۴۰۲ عوامل بازرسی انتخابات با اپلیکیشن

رزمایش ۲ مورخ ۰۸_۱۲_۱۴۰۲ عوامل بازرسی انتخابات با اپلیکیشن

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

جلسه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۰_۱۲_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی

۲۹ فوریه ۲۰۲۴

جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

جلسه وبیناری ۷_۱۲_۱۴۰۲ آموزشی و توجیهی بازرسان ویژه سراسر کشور برگزار گردید

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۵_۱۲_۱۴۰۲ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۵_۱۲_۱۴۰۲ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رزمایش ۱ عوامل بازرسی انتخابات سطح استان مرکزی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ ، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

۲۴ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ ۲_۱۲_۱۴۰۲ برگزار گردید

۲۲ فوریه ۲۰۲۴

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

جلسه وبیناری ۲_۱۲_۱۴۰۲ هیات بازرسی انتخابات استان های سراسر کشور

۲۱ فوریه ۲۰۲۴

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

جلسه وبیناری ۳۰_۱۱_۱۴۰۲ هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی با شهرستانهای تابعه

۱۹ فوریه ۲۰۲۴

همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در روز ۲۴-۱۱-۱۴۰۲ در وزارت کشور

همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در روز ۲۴-۱۱-۱۴۰۲ در وزارت کشور

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ همایش آموزشی روسا و دبیران هیأت بازرسی انتخابات استان ها در وزارت کشور

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رأی انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ در استان مرکزی تعیین شدند

۷ فوریه ۲۰۲۴

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

چهارمین جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان مرکزی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در حضور رئیس ستاد انتخابات استان برگزار گردید.

۴ فوریه ۲۰۲۴

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

حضور ۱۱_۱۱_۱۴۰۲ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

حضور ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ علیرضا ملک جانی دبیر هیات بازرسی انتخابات و کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان مرکزی در فرمانداری شهرستان اراک

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7