اخبار دفتر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

بازدید استاندار مرکزی از صندوق اخذ رأی ارامنه در اراک

یک ماه پیش ادامه مطلب
بازدید استاندار مرکزی از دفتر فناوری استانداری در حین برگزاری انتخابات

بازدید استاندار مرکزی از دفتر فناوری استانداری در حین برگزاری انتخابات

بازدید استاندار مرکزی از دفتر فناوری استانداری در حین برگزاری انتخابات

۳ مارس ۲۰۲۴

نشست ستاد انتخابات استان مرکزی در روز انتخابات با حضور استاندار

نشست ستاد انتخابات استان مرکزی در روز انتخابات با حضور استاندار

نشست ستاد انتخابات استان مرکزی در روز انتخابات با حضور استاندار

۳ مارس ۲۰۲۴

بازدید رئیس ستاد انتخابات استان از اجرای روند پیکربندی دستگاههای احراز هویت

بازدید رئیس ستاد انتخابات استان از اجرای روند پیکربندی دستگاههای احراز هویت

بازدید رئیس ستاد انتخابات استان از اجرای روند پیکربندی دستگاههای احراز هویت

۲۹ فوریه ۲۰۲۴

ارزیابی استاندار از آمادگی وضعیت حوزه فناوری اطلاعات برای برگزاری انتخابات

ارزیابی استاندار از آمادگی وضعیت حوزه فناوری اطلاعات برای برگزاری انتخابات

ارزیابی استاندار از آمادگی وضعیت حوزه فناوری اطلاعات برای برگزاری انتخابات

۲۹ فوریه ۲۰۲۴

نشست ستاد انتخابات استان با حضور استاندار برگزار شد

نشست ستاد انتخابات استان با حضور استاندار برگزار شد

نشست ستاد انتخابات استان با حضور استاندار برگزار شد

۲۹ فوریه ۲۰۲۴

فرآیند اجرا و آمادگی برگزاری انتخابات در استان مرکزی بررسی شد

فرآیند اجرا و آمادگی برگزاری انتخابات در استان مرکزی بررسی شد

فرآیند اجرا و آمادگی برگزاری انتخابات در استان مرکزی بررسی شد

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

بررسی میدانی مراحل آماده سازی برگزاری انتخابات توسط استاندار مرکزی

بررسی میدانی مراحل آماده سازی برگزاری انتخابات توسط استاندار مرکزی

بررسی میدانی مراحل آماده سازی برگزاری انتخابات توسط استاندار مرکزی

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

استاندار مرکزی به همراه رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با حضور در فرمانداری اراک از مانور آمادگی انتخابات بازدید کردند

استاندار مرکزی به همراه رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با حضور در فرمانداری اراک از مانور آمادگی انتخابات بازدید کردند

استاندار مرکزی به همراه رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان با حضور در فرمانداری اراک از مانور آمادگی انتخابات بازدید کردند

۲۶ فوریه ۲۰۲۴

نشست شورای فضای مجازی استان مرکزی به ریاست استاندار

نشست شورای فضای مجازی استان مرکزی به ریاست استاندار

نشست شورای فضای مجازی استان مرکزی به ریاست استاندار

۲۲ فوریه ۲۰۲۴

برگزاری نشست ستاد انتخابات با حضور فرمانداران و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان

برگزاری نشست ستاد انتخابات با حضور فرمانداران و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان

برگزاری نشست ستاد انتخابات با حضور فرمانداران و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان

۲۲ فوریه ۲۰۲۴

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه الکامپ

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی زیرساخت ارتباطی انتخابات با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریها

برگزاری جلسه بررسی زیرساخت ارتباطی انتخابات با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریها

برگزاری جلسه بررسی زیرساخت ارتباطی انتخابات با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریها

۵ فوریه ۲۰۲۴

برگزاری نشست ستاد انتخابات استان مرکزی

برگزاری نشست ستاد انتخابات استان مرکزی

برگزاری نشست ستاد انتخابات استان مرکزی

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی زیرساختهای ارتباطی انتخابات

برگزاری جلسه بررسی زیرساختهای ارتباطی انتخابات

برگزاری جلسه بررسی زیرساختهای ارتباطی انتخابات

۳۰ ژانویه ۲۰۲۴

برگزاری جلسه اتاق فکر کارگروه پدافند سایبری

برگزاری جلسه اتاق فکر کارگروه پدافند سایبری

برگزاری جلسه اتاق فکر پدافند سایبری

۱۵ ژانویه ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9