اخبار دفتر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی

برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی

برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی استانداری

۱۳ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی استانداری

برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی استانداری

برگزاری جلسه بررسی فنی سامانه اداری و مالی استانداری

۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل استان

برگزاری جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل استان

برگزاری جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل استان

۶ سپتامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با دستگاههای اجرایی استان

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با دستگاههای اجرایی استان

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با دستگاههای اجرایی استان

۶ سپتامبر ۲۰۲۲

بازدید از زیرساخت ارتباطی شهرداری اراک

بازدید از زیرساخت ارتباطی شهرداری اراک

بازدید از زیرساخت ارتباطی شهرداری اراک

۲۸ اوت ۲۰۲۲

بازدید از فرمانداری شهرستان خمین و جلسه با حضور فرماندار محترم شهرستان

بازدید از فرمانداری شهرستان خمین و جلسه با حضور فرماندار محترم شهرستان

بازدید از فرمانداری شهرستان خمین و جلسه با حضور فرماندار محترم شهرستان

۲۴ اوت ۲۰۲۲

برگزاری جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و معاون اداره کل حراست استانداری

برگزاری جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و معاون اداره کل حراست استانداری

برگزاری جلسه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و معاون اداره کل حراست استانداری

۲۱ اوت ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت فناوری اطلاعات دیوان محاسبات در خصوص بررسی مشکل سامانه سنا

برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت فناوری اطلاعات دیوان محاسبات در خصوص بررسی مشکل سامانه سنا

برگزاری جلسه کارشناسی با مدیریت فناوری اطلاعات دیوان محاسبات در خصوص بررسی مشکل سامانه سنا

۲۱ اوت ۲۰۲۲

برگزاری جلسه  هماهنگی زیرساختهای ارتباطی لازم جهت سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه هماهنگی زیرساختهای ارتباطی لازم جهت سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه هماهنگی زیرساختهای ارتباطی لازم جهت سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲

فعالیت مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور از امروز (پنجشنبه) سی‌ام تیرماه به صورت رسمی در این استان آغاز شد.

فعالیت مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور از امروز (پنجشنبه) سی‌ام تیرماه به صورت رسمی در این استان آغاز شد.

فعالیت مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور از امروز (پنجشنبه) سی‌ام تیرماه به صورت رسمی در این استان آغاز شد.

۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور اعضای معاونت خدمات الکترونیک ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

برگزاری جلسه برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور اعضای معاونت خدمات الکترونیک ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

برگزاری جلسه برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور اعضای معاونت خدمات الکترونیک ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور کارشناس برخی از دستگاههای اجرایی سطح  استان

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور کارشناس برخی از دستگاههای اجرایی سطح استان

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی با حضور کارشناس برخی از دستگاههای اجرایی سطح استان

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام ...

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام ...

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام ...

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲

جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی برگزار گردید .

جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی برگزار گردید .

جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی برگزار گردید .

۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲

جلسه کمیته سفر ریاست جمهوری با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی

جلسه کمیته سفر ریاست جمهوری با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی

جلسه کمیته سفر ریاست جمهوری با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی

۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲

جلسه دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ومدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری با کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریهای تابعه استان

جلسه دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ومدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری با کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریهای تابعه استان

جلسه دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و مدیر فناوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری با کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداریهای تابعه استان

۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4