اخبار دفتر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
برگزاری دومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات سفر ریاست محترم جمهوری

برگزاری دومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات سفر ریاست محترم جمهوری

برگزاری دومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

۲ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شهرستان فراهان

برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شهرستان فراهان

برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شهرستان فراهان

۷ ژوئن ۲۰۲۲

اولین جلسه قرارگاه پدافند سایبری استان به ریاست پزشک نیا مدیرکل پدافند غیرعامل و با حضور مهدوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، لطفی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی و سایر مدیران مربوطه در روز دوشنبه مورخ 1401-3-2 برگزار گردید.

اولین جلسه قرارگاه پدافند سایبری استان به ریاست پزشک نیا مدیرکل پدافند غیرعامل و با حضور مهدوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، لطفی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی و سایر مدیران مربوطه در روز دوشنبه مورخ 1401-3-2 برگزار گردید.

اولین جلسه قرارگاه پدافند سایبری استان به ریاست پزشگ نیا مدیرکل پدافند غیرعامل و با حضور مهدوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، لطفی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه مرکزی و سایر مدیران مربوطه در روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 برگزار گردید.

۲۸ مه ۲۰۲۲

برگزاری نشست سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت با اعضای نظام صنفی رایانه ای استان (نصر)

برگزاری نشست سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت با اعضای نظام صنفی رایانه ای استان (نصر)

برگزاری نشست سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت با اعضای نظام صنفی رایانه ای استان (نصر)

۲۶ مه ۲۰۲۲

برگزاری نشست با موضوع بررسی درصد پیشرفت پروژه GNAF در سطح استان

برگزاری نشست با موضوع بررسی درصد پیشرفت پروژه GNAF در سطح استان

برگزاری نشست با موضوع بررسی درصد پیشرفت پروژه GNAF در سطح استان

۲۳ مه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات در خصوص سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات در خصوص سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات در خصوص سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

۲۱ مه ۲۰۲۲

سی و چهارمین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در محل دبیرخانه کارگروه برگزار گردید.

سی و چهارمین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در محل دبیرخانه کارگروه برگزار گردید.

سی و چهارمین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در محل دبیرخانه کارگروه برگزار گردید.

۱۸ مه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه اتوماسیون اداری

برگزاری جلسه اتوماسیون اداری

جلسه هم اندیشی جهت اجرای اتوماسیون اداری جدید استانداری مرکزی برگزار گردید .

۱۶ مه ۲۰۲۲

برگزاری مراسم معارفه سرپرست فناوری اطلاعات استانداری مرکزی

برگزاری مراسم معارفه سرپرست فناوری اطلاعات استانداری مرکزی

تودیع و معارفه سرپرست فناوری اطلاعات استانداری مرکزی

۱۵ مه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه اتاق فکر پدافند سایبری پدافند غیرعامل

برگزاری جلسه اتاق فکر پدافند سایبری پدافند غیرعامل

جلسه اتاق فکر پدافند سایبری پدافند غیرعامل برگزار گردید .

۱۷ آوریل ۲۰۲۲

ساماندهی صورتحساب های خدمات دیتا فیبر نوری و خطوط شبکه دولت استانداری و فرمانداری های تابعه

ساماندهی صورتحساب های خدمات دیتا فیبر نوری و خطوط شبکه دولت استانداری و فرمانداری های تابعه

جلسه ساماندهی صورتحساب های خدمات دیتا فیبر نوری و خطوط شبکه دولت استانداری و فرمانداری های تابعه برگزار گردید .

۱۷ آوریل ۲۰۲۲

برگزاری جلسه بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد

برگزاری جلسه بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد

جلسه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت برگزار گردید.

۱۷ آوریل ۲۰۲۲

گزارش جلسات برگزارشده به صورت ویدئوکنفرانس شش ماهه دوم سال 1400

گزارش جلسات برگزارشده به صورت ویدئوکنفرانس شش ماهه دوم سال 1400

گزارش جلسات برگزارشده به صورت ویدئوکنفرانس شش ماهه دوم سال 1400

۷ آوریل ۲۰۲۲

همایش مدیران فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداریهای سراسر کشور با همکاری مرکز ملی فضای مجازی

همایش مدیران فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداریهای سراسر کشور با همکاری مرکز ملی فضای مجازی

14 اسفند ماه 1400همایش مدیران فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداریهای سراسر کشور با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در تهران برگزار گردید .

۶ مارس ۲۰۲۲

بازدید از زیرساختهای شرکت توزیع برق منطقه ای باختر

بازدید از زیرساختهای شرکت توزیع برق منطقه ای باختر

تیم پدافند سایبری استان از زیرساختهای شرکت توزیع برق منطقه ای باختر بازدید نمودند .

۱۷ ژانویه ۲۰۲۲

انتصاب رئیس حراست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان (نصر )

انتصاب رئیس حراست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان (نصر )

جناب آقای مهندس سجادی به عنوان رئیس حراست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ( نصر ) منتصب گردید .

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3