اخبار دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
جلسه کمیسیون دانشجویی استان برگزار شد

جلسه کمیسیون دانشجویی استان برگزار شد

جلسه کمیسیون دانشجویی استان در روز دوشنبه مورخ 1400/11/04به ریاست اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برگزار شد.

۱۵ ساعت پیش ادامه مطلب
جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات

جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات

جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات در روز دوشنبه مورخ 04/11/1400 به ریاست اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور آذری مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و ناظری فرماندار شهرستان محلات و براتی زاده فرماندار شهرستان دلیجان و سایر مدعوین در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید.

۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه كميسيون كارگري استان به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و با حضور مديران و مسئولين مربوطه در شرکت هپکو برگزار گردید.

جلسه كميسيون كارگري استان به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و با حضور مديران و مسئولين مربوطه در شرکت هپکو برگزار گردید.

جلسه كميسيون كارگري استان در روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و با حضور آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

«شوراي مديران معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي به رياست اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار و با حضور مديران اين معاونت برگزار شد.»

«شوراي مديران معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي به رياست اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار و با حضور مديران اين معاونت برگزار شد.»

شوراي مديران معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي در روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار و با حضور آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و سایر مديران اين معاونت برگزار شد.

۵ ژانویه ۲۰۲۲

اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی به همراه آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری ، الیاسی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ساوه ، مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و جمعی از مدیران شهرستانی با حضور در واحد تولیدی بن رو وابسته به گروه خودرو سازی سایپا از نزدیک با مشکلات صنعتگران و کارگران آشنا شدند.

اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی به همراه آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری ، الیاسی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ساوه ، مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و جمعی از مدیران شهرستانی با حضور در واحد تولیدی بن رو وابسته به گروه خودرو سازی سایپا از نزدیک با مشکلات صنعتگران و کارگران آشنا شدند.

در روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی به همراه سرپرست آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری ، الیاسی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ساوه ، مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و جمعی از مدیران شهرستانی با حضور در واحد تولیدی بن رو وابسته به گروه خودرو سازی سایپا از نزدیک با مشکلات صنعتگران و کارگران آشنا شدند.

۵ ژانویه ۲۰۲۲

در روز سه شنبه مورخ 1400-10-14 اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سفر به شهرستان ساوه به همراه مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، الیاسی سرپرست فرمانداري شهرستان ساوه،آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسمیات کشوری استانداری و مسئولين مربوطه از شركت عاليفرد ( سن ايچ ) توليد كننده انواع آب ميوه، كنستانتره ميوه و شربت در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

در روز سه شنبه مورخ 1400-10-14 اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سفر به شهرستان ساوه به همراه مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، الیاسی سرپرست فرمانداري شهرستان ساوه،آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسمیات کشوری استانداری و مسئولين مربوطه از شركت عاليفرد ( سن ايچ ) توليد كننده انواع آب ميوه، كنستانتره ميوه و شربت در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سفر به شهرستان ساوه به همراه مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، سرپرست فرمانداري شهرستان ساوه،سرپرست دفتر سیاسی استانداری و مسئولين مربوطه از شركت عاليفرد ( سن ايچ ) توليد كننده انواع آب ميوه، كنستانتره ميوه و شربت در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

۵ ژانویه ۲۰۲۲

در روز سه شنبه مورخ 1400-10-14 اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه آذری سرپرست سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و مسئولين مربوطه از شركت هنکل پاک وش توليد كننده مواد شوینده در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

در روز سه شنبه مورخ 1400-10-14 اکرمی معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه آذری سرپرست سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و مسئولين مربوطه از شركت هنکل پاک وش توليد كننده مواد شوینده در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي در سفر به شهرستان ساوه به همراه مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، سرپرست فرمانداري شهرستان ساوه،سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و مسئولين مربوطه از شركت هنکل پاک وش توليد كننده مواد شوینده در شهرك صنعتي كاوه بازديد نمودند.

۵ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری نشست مشترک با فرمانداران جدید الانتصاب

برگزاری نشست مشترک با فرمانداران جدید الانتصاب

نشست مشترک مدیران حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی با فرمانداران جدید الانتصاب در روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 در حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی واجتماعی استانداری برگزار گردید.

۳ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه كميسيون كارگري استان به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار و با حضور مديران و مسئولين مربوطه در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید.

جلسه كميسيون كارگري استان به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار و با حضور مديران و مسئولين مربوطه در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید.

جلسه كميسيون كارگري استان در روز چهار شنبه مورخ 1400/10/08 به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و با حضور آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه كميسيون دانشجويي استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور رؤساي دانشگاهها، مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

جلسه كميسيون دانشجويي استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با حضور رؤساي دانشگاهها، مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

جلسه كميسيون دانشجويي استان مركزي در روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداری و با حضور آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و رؤساي دانشگاهها، مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۲۷ دسامبر ۲۰۲۱

برگزاری آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان آشتیان

برگزاری آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان آشتیان

آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان آشتیان در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 با حضور اکرمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی ، آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و اعضای شورای اداري شهرستان و مسئولین مربوطه برگزار شد.

۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

برگزاری آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان خنداب

برگزاری آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان خنداب

آئین تکریم از حسن خزائی پور فرماندار سابق و معارفه مجید گازری به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خنداب با حضور دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی و اکرمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی ، آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری وسایر اعضا در روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 در محل سالن چند منظوره شهید فهمیده شهرستان خنداب برگزارشد.

۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

«مطالبه گری حق مردم است و از آن استقبال می کنیم»

«مطالبه گری حق مردم است و از آن استقبال می کنیم»

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در سلسله نشست‌ها با گروهها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در جلسه با مسئولین استانی و شهرستانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: مطالبه گری حق مردم است و از آن استقبال می کنیم.

۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

دانشگاه اراک راهبری برنامه‌های جامع علمی استان مرکزی را برعهده گیرد.

دانشگاه اراک راهبری برنامه‌های جامع علمی استان مرکزی را برعهده گیرد.

دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در نشست سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور نمایندگان سه قوه و رئیس حوزه‌های علمیه استان مرکزی ، گفت: دانشگاه اراک با توجه به ظرفیت‌های تخصصی، هدایتگری و راهبری برنامه‌های جامع علمی و فناوری این استان را برعهده گیرد.

۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

«نقش مؤثر احزاب در مردم‌سالاری دینی»

«نقش مؤثر احزاب در مردم‌سالاری دینی»

دکتر مخلص الائمه در سلسله نشست‌ها با گروهها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی در جلسه با اعضای شورای اجرایی خانه احزاب استان که در محل استانداری برگزار شد، بر نقش مؤثر احزاب در پیشبرد اهداف انقلاب و مردم‌سالاری دینی تأکید نمود.

۱۶ دسامبر ۲۰۲۱

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری

جلسه كميسيون كارگري استان در روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 به رياست اکرمی معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي و با حضور آذری سرپرست دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و مديران و مسئولين مربوطه برگزار شد.

۱۴ دسامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2