اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

۵ ماه پیش ادامه مطلب
جلسه ستاد مردمی جمعیت به ریاست مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و رئیس ستاد جمعیت و مسئول کارگروه های تخصصی ستاد مردمی جمعیت و دوازده نفر از مبلیغین فعال با هدف برنامه ریزی برای تبیین بحران جمعیت استان برای معتکفین در محل سالن جلسات طبقه دوم برگزار گردید . ١٤٠١-١١-١٣

جلسه ستاد مردمی جمعیت به ریاست مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و رئیس ستاد جمعیت و مسئول کارگروه های تخصصی ستاد مردمی جمعیت و دوازده نفر از مبلیغین فعال با هدف برنامه ریزی برای تبیین بحران جمعیت استان برای معتکفین در محل سالن جلسات طبقه دوم برگزار گردید . ١٤٠١-١١-١٣

جلسه ستاد مردمی جمعیت به ریاست مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و رئیس ستاد جمعیت و مسئول کارگروه های تخصصی ستاد مردمی جمعیت و دوازده نفراز مبلیغین فعال با هدف برنامه ریزی برای تبیین بحران جمعیت استان برای معتکفین در محل سالن جلسات طبقه دوم برگزار گردید . ١٤٠١/١١/١٣

۲ فوریه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی جهت برنامه ریزی حضور مبلغین درایام اعتکاف با موضوع تبلیغ جوانی جمعیت و فرزند آوری در محل دفتر مدیر کل بانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١١-١٢

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی جهت برنامه ریزی حضور مبلغین درایام اعتکاف با موضوع تبلیغ جوانی جمعیت و فرزند آوری در محل دفتر مدیر کل بانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١١-١٢

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی جهت برنامه ریزی حضور مبلغین درایام اعتکاف با موضوع تبلیغ جوانی جمعیت و فرزند آوری در محل دفتر مدیر کل بانوان برگزار گردید . ١٤٠١/١١/١٢

۲ فوریه ۲۰۲۳

به مناسبت ایام الله دهه فجر ، مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری در دیداری با مدیران حوزه های علمیه خواهران استان و با نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله دری نجف آبادی داشتند که طی آن بازدید از حوزه علمیه امام خمینی (ره ) و حجره تاریخی امام (ره ) و نشستی با آیت الله میر مهدی همراهی کردند . ١٤٠١-١١-١٠

به مناسبت ایام الله دهه فجر ، مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری در دیداری با مدیران حوزه های علمیه خواهران استان و با نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله دری نجف آبادی داشتند که طی آن بازدید از حوزه علمیه امام خمینی (ره ) و حجره تاریخی امام (ره ) و نشستی با آیت الله میر مهدی همراهی کردند . ١٤٠١-١١-١٠

به مناسبت ایام الله دهه فجر ، مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری در دیداری با مدیران حوزه های علمیه خواهران استان و با نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله دری نجف آبادی داشتند که طی آن بازدید از حوزه علمیه امام خمینی (ره ) و حجره تاریخی امام (ره ) و نشستی با آیت الله میر مهدی همراهی کردند . ١٤٠١/١١/١٠

۱ فوریه ۲۰۲۳

درحاشیه دیدار استاندار محترم استان مرکزی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با برگزیدگان جشنواره بین المللی قصه گویی که از ٢٥دی به مدت چهار روز در شهر یزد برگزار شده بود ، دیدار و گفتگو کرد . ١٤٠١-١١-٩

درحاشیه دیدار استاندار محترم استان مرکزی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با برگزیدگان جشنواره بین المللی قصه گویی که از ٢٥دی به مدت چهار روز در شهر یزد برگزار شده بود ، دیدار و گفتگو کرد . ١٤٠١-١١-٩

درحاشیه دیدار استاندار محترم استان مرکزی، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با برگزیدگان جشنواره بین المللی قصه گویی که از ٢٥دی به مدت چهار روز در شهر یزد برگزار شده بود ، دیدار و گفتگو کرد . ١٤٠١/١١/٩

۳۱ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی با محوریت بررسی عملکرد سه ماهه جبهه جمعیتی با حضور کارشناسان در محل دفترامور بانوان تشکیل گردید . ١٤٠١-١١-١٠

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی با محوریت بررسی عملکرد سه ماهه جبهه جمعیتی با حضور کارشناسان در محل دفترامور بانوان تشکیل گردید . ١٤٠١-١١-١٠

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری جلسه جبهه جمعیتی با محوریت بررسی عملکرد سه ماهه جبهه جمعیتی با حضور کارشناسان در محل دفترامور بانوان تشکیل گردید . ١٤٠١/١١/١٠

۳۱ ژانویه ۲۰۲۳

دیدار مدیر کل بانوان استانداری مرکزی با حائز رتبه اول ترتیل در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانم عادله شیخی و تجلیل از ایشان با حضور در منزل ایشان . ١٤٠١-١١-٠٧

دیدار مدیر کل بانوان استانداری مرکزی با حائز رتبه اول ترتیل در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانم عادله شیخی و تجلیل از ایشان با حضور در منزل ایشان . ١٤٠١-١١-٠٧

دیدار مدیر کل بانوان استانداری مرکزی با حائز رتبه اول ترتیل در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانم عادله شیخی و تجلیل از ایشان با حضور در منزل ایشان . ١٤٠١/١١/٠٧

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

با حضور استاندار محترم و معاون سیاسی امینیتی و مدیر کل بانوان استانداری مرکزی سرکار خانم مفتح زاده نشستی با اعضای کارگروه هفت گانه هیات اندیشه ورز بانوان استان مرکزی برگزار گردید که در آن سرگروه کارگروه های هفت گانه به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه پرداختند . ١٤٠١-١١-٠٨

با حضور استاندار محترم و معاون سیاسی امینیتی و مدیر کل بانوان استانداری مرکزی سرکار خانم مفتح زاده نشستی با اعضای کارگروه هفت گانه هیات اندیشه ورز بانوان استان مرکزی برگزار گردید که در آن سرگروه کارگروه های هفت گانه به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه پرداختند . ١٤٠١-١١-٠٨

با حضور استاندار محترم و معاون سیاسی امینیتی و مدیر کل بانوان استانداری مرکزی سرکار خانم مفتح زاده نشستی با اعضای کارگروه هفت گانه هیات اندیشه ورز بانوان استان مرکزی برگزار گردید که درآن سرگروه کارگروه های هفت گانه به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه پرداختند . ١٤٠١/١١/٠٨

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب (طلایه داران عفاف ) به ریاست جناب آقای نظری معاون سیاسی ،امنیتی استانداری و با حضور مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و سایر اعضای جلسه در سالنن طبقه سوم استانداری برگزار گردید. ١٤٠١-١١-٠٥

جلسه دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب (طلایه داران عفاف ) به ریاست جناب آقای نظری معاون سیاسی ،امنیتی استانداری و با حضور مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و سایر اعضای جلسه در سالنن طبقه سوم استانداری برگزار گردید. ١٤٠١-١١-٠٥

جلسه دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب (طلایه داران عفاف ) به ریاست جناب آقای نظری معاون سیاسی ،امنیتی استانداری و با حضور مدیر کل بانوان استانداری سرکار خانم مفتح زاده و سایر اعضای جلسه در سالنن طبقه سوم استانداری برگزار گردید. ١٤٠١/١١/٠٥

۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه بانوان ستاد دهه فجر برای برنامه ریزی جهت ارائه برنامه های دهه با حضور نمایندگان دستگاهای عضو این جلسه در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید..  ١٤٠١-١١-٠٤

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه بانوان ستاد دهه فجر برای برنامه ریزی جهت ارائه برنامه های دهه با حضور نمایندگان دستگاهای عضو این جلسه در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید.. ١٤٠١-١١-٠٤

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری جلسه بانوان ستاد دهه فجر برای برنامه ریزی جهت ارائه برنامه های دهه با حضور نمایندگان دستگاهای عضو این جلسه در محل دفتر امور بانوان برگزار گردید.. ١٤٠١/١١/٠٤

۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست استاندار محترم جناب آقای مخلص الائمه استانداری مرکزی و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری نشستی به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام زن ومادر برگزار گردید و درپایان جلسه ازبانوان شاغل دراستانداری تقدیر به عمل آمد . ١٤٠١-٠١-١١

به ریاست استاندار محترم جناب آقای مخلص الائمه استانداری مرکزی و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری نشستی به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام زن ومادر برگزار گردید و درپایان جلسه ازبانوان شاغل دراستانداری تقدیر به عمل آمد . ١٤٠١-٠١-١١

به ریاست استاندار محترم جناب آقای مخلص الائمه استانداری مرکزی و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل بانوان استانداری نشستی به مناسبت کولادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام زن ومادر برگزار گردید و درپایان جلسه ازبانوان شاغل دراستانداری تقدیر به عمل آمد . ١٤٠١/٠١/١١

۲۲ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری جلسه هماهنگی برنامه شکوه مادری با حضور کارشناسان صدا و سیما و آموزش و پرورش و نماینده آستان قدس و سایر اعضا درمحل دفتر بانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٤

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری جلسه هماهنگی برنامه شکوه مادری با حضور کارشناسان صدا و سیما و آموزش و پرورش و نماینده آستان قدس و سایر اعضا درمحل دفتر بانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٤

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری جلسه هماهنگی برنامه شکوه مادری با حضور کارشناسان صدا و سیما و آموزش و پرورش و نماینده آستان قدس و سایر عضا درمحل دفتر بانوان برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/٢٤

۱۷ ژانویه ۲۰۲۳

دومین جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب که در تاریخ های ١٣و ١٤بهمن ماه درمحل پردیس زینب کبری ( س) برگزارخواهد شد به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری و دکتر حیدری رئیس دانشگاه فرهنگیان و مسئول پردیس زینب کبری (س) و سایراعضا در محل دفتر اموربانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٦

دومین جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب که در تاریخ های ١٣و ١٤بهمن ماه درمحل پردیس زینب کبری ( س) برگزارخواهد شد به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری و دکتر حیدری رئیس دانشگاه فرهنگیان و مسئول پردیس زینب کبری (س) و سایراعضا در محل دفتر اموربانوان برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٦

دومین جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب که در تاریخ های ١٣و ١٤بهمن ماه در محل پردیس زینب کبری ( س) برگزار خواهد شد به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل بانوان استانداری و دکتر حیدری رئیس دانشگاه فرهنگیان و مسئول پردیس زینب کبری (س) و سایر اعضا در محل دفتر اموربانوان برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/٢٦

۱۷ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه هماهنگی دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب در استان در بهمن ماه در محل پردیس زینب کبری دانشگاه فرهنگیان درمحل دفترامور بانوان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری برگزارگردید . ١٤٠١-١٠-١٧

جلسه هماهنگی دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب در استان در بهمن ماه در محل پردیس زینب کبری دانشگاه فرهنگیان درمحل دفترامور بانوان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری برگزارگردید . ١٤٠١-١٠-١٧

جلسه هماهنگی دوره آموزشی کنشگر عفاف و حجاب دراستان در بهمن ماه در محل پردیس زینب کبری دانشگاه فرهنگیان درمحل دفتر امور بانوان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/١٧

۱۱ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل امو بانوان جلسه هماهنگی عملیات مادران قاسم پرور در سطح ملی درایام میلاد حضرت فاطمه (س) با حضور اعضای جلسه و جبهه جمعیتی برگزار گردید .  ١٤٠١-١٠-١٩

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل امو بانوان جلسه هماهنگی عملیات مادران قاسم پرور در سطح ملی درایام میلاد حضرت فاطمه (س) با حضور اعضای جلسه و جبهه جمعیتی برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-١٩

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل امور بانوان جلسه هماهنگی عملیات مادران قاسم پرور در سطح ملی در ایام میلاد حضرت فاطمه (س) با حضور اعضای جلسه و جبهه جمعیتی برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/١٩

۱۱ ژانویه ۲۰۲۳

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری کارگروه تخصصی جمعیت ذیل شورای اندیشه ورزی با حضور اعضای کارگروه و حجت الاسلام تاج آباد دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٠

به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل امور بانوان استانداری کارگروه تخصصی جمعیت ذیل شورای اندیشه ورزی با حضور اعضای کارگروه و حجت الاسلام تاج آباد دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیر مجمع فعالان جمعیت استان در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-٢٠

به ریاست سرکار خان مفتح زاده مدیر کلامور بانوان استانداری کارگروه تخصصی جمعیت ذیل شورای اندیشه ورزی با حضوراعضای کارگروه و حجت الاسلام تاج آباد دبیرجبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دبیرمجمع فعالان جمعیت استان در محل دفتر برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/٢٠

۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

نشست مشترک هیات اندیشه ورز کسب و کار پایدار استانداری مرکزی با حضور معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی و کارشناسان ذیربط جهت بررسی راهکارهای راه اندازی خانه خلاق بانوان و خانواده در محل کانون فرهنگی اجتماعی استانداری برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-١٨

نشست مشترک هیات اندیشه ورز کسب و کار پایدار استانداری مرکزی با حضور معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی و کارشناسان ذیربط جهت بررسی راهکارهای راه اندازی خانه خلاق بانوان و خانواده در محل کانون فرهنگی اجتماعی استانداری برگزار گردید . ١٤٠١-١٠-١٨

نشست مشترک هیات اندیشه ورز کسب و کار پایدار استانداری مرکزی با حضور معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی و کارشناسان ذیربط جهت بررسی راهکارهای راه اندازی خانه خلاق بانوان و خانواده در مخل کانون فرهنگی و اجتماعی استانداری برگزار گردید . ١٤٠١/١٠/١٨

۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 11