اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

۲ سال پیش ادامه مطلب
بیست و سومین جلسه ستادحمایت ازخانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و باحضورفرمانداران ( از طریق ویدئو کنفرانس) و اعضای ستاد مردمی جمعیت استان در محل استانداری برگزار شد .
مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور عبارتند از:
🔹️پیگیری مصوبات بیست ودومین جلسه ستادجمعیت استان توسط دستگاههای اجرائی 
🔸️ارائه گزارش عملکرد کمیته اقتصادی ذیل ستاد
🔹️ارائه گزارش وقایع ۴گانه استان در سال ۱۴۰۲
🔸️تصمیم گیری درخصوص اجرای ماده ۳۹ قانون حمایت ازخانواده ‌و جوانی جمعیت توسط دستگاههای مندرج درقانون

 سه شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۳

بیست و سومین جلسه ستادحمایت ازخانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و باحضورفرمانداران ( از طریق ویدئو کنفرانس) و اعضای ستاد مردمی جمعیت استان در محل استانداری برگزار شد . مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور عبارتند از: 🔹️پیگیری مصوبات بیست ودومین جلسه ستادجمعیت استان توسط دستگاههای اجرائی 🔸️ارائه گزارش عملکرد کمیته اقتصادی ذیل ستاد 🔹️ارائه گزارش وقایع ۴گانه استان در سال ۱۴۰۲ 🔸️تصمیم گیری درخصوص اجرای ماده ۳۹ قانون حمایت ازخانواده ‌و جوانی جمعیت توسط دستگاههای مندرج درقانون سه شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۳

بیست و سومین جلسه ستادحمایت ازخانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و باحضورفرمانداران ( از طریق ویدئو کنفرانس) و اعضای ستاد مردمی جمعیت استان در محل استانداری برگزار شد . مهمترین موارد مطرح شده در جلسه مذکور عبارتند از: 🔹️پیگیری مصوبات بیست ودومین جلسه ستادجمعیت استان توسط دستگاههای اجرائی 🔸️ارائه گزارش عملکرد کمیته اقتصادی ذیل ستاد 🔹️ارائه گزارش وقایع ۴گانه استان در سال ۱۴۰۲ 🔸️تصمیم گیری درخصوص اجرای ماده ۳۹ قانون حمایت ازخانواده ‌و جوانی جمعیت توسط دستگاههای مندرج درقانون سه شنبه ۲۹خرداد ۱۴۰۳

۲۲ ژوئن ۲۰۲۴

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت ویژه بانوان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده وباحضور اعضا درمحل استانداری برگزار شد.

مراسم یادبود شهدای خدمت ویژه بانوان در روز پنج شنبه ۳۱خرداد۱۴۰۳ ساعت ۹-۳۰ صبح در محل مصلی بیت المقدس اراک برگزار خواهد شد .
یکشنبه۲۷خرداد۱۴۰۳

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت ویژه بانوان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده وباحضور اعضا درمحل استانداری برگزار شد. مراسم یادبود شهدای خدمت ویژه بانوان در روز پنج شنبه ۳۱خرداد۱۴۰۳ ساعت ۹-۳۰ صبح در محل مصلی بیت المقدس اراک برگزار خواهد شد . یکشنبه۲۷خرداد۱۴۰۳

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت ویژه بانوان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده وباحضور اعضا درمحل استانداری برگزار شد. مراسم یادبود شهدای خدمت ویژه بانوان در روز پنج شنبه ۳۱خرداد۱۴۰۳ ساعت ۹/۳۰ صبح در محل مصلی بیت المقدس اراک برگزار خواهد شد . یکشنبه۲۷خرداد۱۴۰۳

۱۸ ژوئن ۲۰۲۴

افتتاح دفتر ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان

🔹 اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان آشتیان به ریاست مهندس وروانی فراهانی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الاسلام و المسلمین تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید.

🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: 

۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت
۲. تشکیل مرتب جلسات شورای برنامه ریزی جمعیت برای تدوین برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ بر اساس طرح فتحان 
۳.ارسال برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تا قبل از پایان اردیبهشت به دبیرخانه ستاد جمعیت استان
۴.رصد اجرای برنامه از روستا تا شهرستان واز شهرستان تا روستا
۵. شناسایی ظرفیتهای حاکمیتی ومردمی برای ارائه بسته های حمایتی به خانواده ها در جهت افزایش ازدواج و موالید

🔺 گفتنی است‌‌ در پایان این جلسه دفتر ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان واقع در محل کمیسیون بانوان فرمانداری به آدرس خیابان مطهری کوچه مطهری ۱ افتتاح گردید.
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

افتتاح دفتر ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان 🔹 اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان آشتیان به ریاست مهندس وروانی فراهانی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الاسلام و المسلمین تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید. 🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: ۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت ۲. تشکیل مرتب جلسات شورای برنامه ریزی جمعیت برای تدوین برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ بر اساس طرح فتحان ۳.ارسال برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تا قبل از پایان اردیبهشت به دبیرخانه ستاد جمعیت استان ۴.رصد اجرای برنامه از روستا تا شهرستان واز شهرستان تا روستا ۵. شناسایی ظرفیتهای حاکمیتی ومردمی برای ارائه بسته های حمایتی به خانواده ها در جهت افزایش ازدواج و موالید 🔺 گفتنی است‌‌ در پایان این جلسه دفتر ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان واقع در محل کمیسیون بانوان فرمانداری به آدرس خیابان مطهری کوچه مطهری ۱ افتتاح گردید. ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

🔹 اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان آشتیان به ریاست مهندس وروانی فراهانی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الاسلام و المسلمین تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید. 🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: ۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت ۲. تشکیل مرتب جلسات شورای برنامه ریزی جمعیت برای تدوین برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ بر اساس طرح فتحان ۳.ارسال برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ تا قبل از پایان اردیبهشت به دبیرخانه ستاد جمعیت استان ۴.رصد اجرای برنامه از روستا تا شهرستان واز شهرستان تا روستا ۵. شناسایی ظرفیتهای حاکمیتی ومردمی برای ارائه بسته های حمایتی به خانواده ها در جهت افزایش ازدواج و موالید 🔺 گفتنی است‌‌ در پایان این جلسه دفتر ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان واقع درمحل کمیسیون بانوان فرمانداری به آدرس خیابان مطهری کوچه مطهری ۱ افتتاح گردید. ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

۵ مه ۲۰۲۴

وزیر محترم کشور: بانوان در امور مختلف نقش محوری دارند-

دکتر وحیدی وزیر محترم کشور در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در جمع مدیران کل بانوان و خانواده استانداری های کشور به نقش محوری بانوان اشاره نموده و فرمود: 
بانوان بهیچ عنوان نباید دچار انفعال شوند و باید با ابتکار عمل در عرصه های مختلف حضور محکم ، تهاجمی و فعال داشته باشند. 
چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲ و۱۳ اردیبهشت

وزیر محترم کشور: بانوان در امور مختلف نقش محوری دارند- دکتر وحیدی وزیر محترم کشور در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در جمع مدیران کل بانوان و خانواده استانداری های کشور به نقش محوری بانوان اشاره نموده و فرمود: بانوان بهیچ عنوان نباید دچار انفعال شوند و باید با ابتکار عمل در عرصه های مختلف حضور محکم ، تهاجمی و فعال داشته باشند. چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲ و۱۳ اردیبهشت

وزیر محترم کشور: بانوان در امور مختلف نقش محوری دارند/ دکتر وحیدی وزیر محترم کشور در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در جمع مدیران کل بانوان و خانواده استانداری های کشور به نقش محوری بانوان اشاره نموده و فرمود: بانوان بهیچ عنوان نباید دچار انفعال شوند و باید با ابتکار عمل در عرصه های مختلف حضور محکم ، تهاجمی و فعال داشته باشند. چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲ و۱۳ اردیبهشت

۵ مه ۲۰۲۴

نشست فصلی و دو روزه مدیران کل بانوان و خانواده استانداریهای سراسر کشور در وزارت کشور-

 به اشتراک گذاری تجارب ، ایده ها و مسائل حوزه زنان وخانواده با اولویت حل مسئله جوانی جمعیت توسط مدیران کل دفاتر اموربانوان وخانواده استانداریهای کشوربا راهبری دکتراختری رئیس مرکز بانوان و خانواده ی وزارت کشور

مهمترین عناوین این نشست عبارت است از:
✅مرور طرح‌تحول خانواده و جمعیت در ۱۴۰۲
✅ گام چهارم برنامه تحول جمعیت درسال ۱۴۰۳
✅بررسی آخرین تحولات جمعیتی کشور و نظام ارزیابی استانها
✅مردمی سازی طرح فتحان و شبکه مردمی جمعیت
✅هم افزایی مدیران
✅کسب و کار خانواده محور
✅زیست عفیفانه و خانواده پایدار
✅بررسی سند تحول زنان و خانواده
چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲ و۱۳ اردیبهشت

نشست فصلی و دو روزه مدیران کل بانوان و خانواده استانداریهای سراسر کشور در وزارت کشور- به اشتراک گذاری تجارب ، ایده ها و مسائل حوزه زنان وخانواده با اولویت حل مسئله جوانی جمعیت توسط مدیران کل دفاتر اموربانوان وخانواده استانداریهای کشوربا راهبری دکتراختری رئیس مرکز بانوان و خانواده ی وزارت کشور مهمترین عناوین این نشست عبارت است از: ✅مرور طرح‌تحول خانواده و جمعیت در ۱۴۰۲ ✅ گام چهارم برنامه تحول جمعیت درسال ۱۴۰۳ ✅بررسی آخرین تحولات جمعیتی کشور و نظام ارزیابی استانها ✅مردمی سازی طرح فتحان و شبکه مردمی جمعیت ✅هم افزایی مدیران ✅کسب و کار خانواده محور ✅زیست عفیفانه و خانواده پایدار ✅بررسی سند تحول زنان و خانواده چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲ و۱۳ اردیبهشت

نشست فصلی و دو روزه مدیران کل بانوان و خانواده استانداریهای سراسر کشور در وزارت کشور/ به اشتراک گذاری تجارب ، ایده ها و مسائل حوزه زنان وخانواده با اولویت حل مسئله جوانی جمعیت توسط مدیران کل دفاتر اموربانوان وخانواده استانداریهای کشوربا راهبری دکتراختری رئیس مرکز بانوان و خانواده ی وزارت کشور مهمترین عناوین این نشست عبارت است از: ✅مرور طرح‌تحول خانواده و جمعیت در ۱۴۰۲ ✅ گام چهارم برنامه تحول جمعیت درسال ۱۴۰۳ ✅بررسی آخرین تحولات جمعیتی کشور و نظام ارزیابی استانها ✅مردمی سازی طرح فتحان و شبکه مردمی جمعیت ✅هم افزایی مدیران ✅کسب و کار خانواده محور ✅زیست عفیفانه و خانواده پایدار ✅بررسی سند تحول زنان و خانواده چهارشنبه وپنجشنبه ۱۲و۱۳ اردیبهشت

۵ مه ۲۰۲۴

جلسه توجیهی هیات داوران دومین رویداد استانی جایزه ملی جوانی جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان وخانواده استانداری در محل استانداری برگزار شد .
🔸تشریح شاخص های ارزیابی محورهای هفتگانه رویداد ( خانواده باشکوه، رسانه،سازمان های مردم نهاد،دستگاههای اجرایی،شرکت ها و موسسات خصوصی ،نخبگان و مدیران) و نحوه داوری از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود .
سه شنبه ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه توجیهی هیات داوران دومین رویداد استانی جایزه ملی جوانی جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان وخانواده استانداری در محل استانداری برگزار شد . 🔸تشریح شاخص های ارزیابی محورهای هفتگانه رویداد ( خانواده باشکوه، رسانه،سازمان های مردم نهاد،دستگاههای اجرایی،شرکت ها و موسسات خصوصی ،نخبگان و مدیران) و نحوه داوری از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود . سه شنبه ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۳

جلسه توجیهی هیات داوران دومین رویداد استانی جایزه ملی جوانی جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیرکل دفترامور بانوان وخانواده استانداری در محل استانداری برگزار شد . 🔸تشریح شاخص های ارزیابی محورهای هفتگانه رویداد ( خانواده باشکوه، رسانه،سازمان های مردم نهاد،دستگاههای اجرایی،شرکت ها و موسسات خصوصی ،نخبگان و مدیران) و نحوه داوری از اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود . سه شنبه ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۳

۲ مه ۲۰۲۴

جلسه هم اندیشی فعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت با حضورمفتح زاده مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری ودبیرستاد جمعیت استان، حجةالاسلام تاج آبادی مسئول ستادمردمی جمعیت استان، افتخاری فرد سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک و دستگاههای فرهنگی وفعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت
باهدف تدوین برنامه های عملیاتی هماهنگ و همسو برای گرامیداشت هفته جمعیت
 در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.
 سه شنبه ۱۱ اردیبهشت

جلسه هم اندیشی فعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت با حضورمفتح زاده مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری ودبیرستاد جمعیت استان، حجةالاسلام تاج آبادی مسئول ستادمردمی جمعیت استان، افتخاری فرد سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک و دستگاههای فرهنگی وفعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت باهدف تدوین برنامه های عملیاتی هماهنگ و همسو برای گرامیداشت هفته جمعیت در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. سه شنبه ۱۱ اردیبهشت

جلسه هم اندیشی فعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت با حضورمفتح زاده مدیرکل امورزنان وخانواده استانداری ودبیرستاد جمعیت استان، حجةالاسلام تاج آبادی مسئول ستادمردمی جمعیت استان، افتخاری فرد سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک و دستگاههای فرهنگی وفعالین وکنشگران حوزه جوانی جمعیت باهدف تدوین برنامه های عملیاتی هماهنگ و همسو برای گرامیداشت هفته جمعیت در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. سه شنبه ۱۱ اردیبهشت

۱ مه ۲۰۲۴

جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان برگزار شد
🔸🔸🔸
اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان به ریاست ابراهیم رستمی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، بداقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، قاسمی بخشدار مرکزی، آرزومندبخشدار میلاجرد، شهرداران کمیجان و میلاجرد، اعضاء و مدعوین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

۱.توجیه طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین)
۲.پیگیری تحقق سیاست های ابلاغی امام خامنه ای(مدظله العالی) در حوزه خانواده و جوانی جمعیت
۳.فرهنگ سازی در راستای افزایش جمعیت
۴.ارج نهادن به زحمات مراجع مرتبط و ایجاد انگیزه ، روحیه و شوق تلاش
۵.پایش و ارزیابی عملکرد مراجع مرتبط مندرج در قانون
و … از محورهای مطروحه در جلسه فوق بود 
شنبه ۱۴۰۳-۰۲-۰۸

جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان برگزار شد 🔸🔸🔸 اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان به ریاست ابراهیم رستمی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، بداقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، قاسمی بخشدار مرکزی، آرزومندبخشدار میلاجرد، شهرداران کمیجان و میلاجرد، اعضاء و مدعوین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید. ۱.توجیه طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین) ۲.پیگیری تحقق سیاست های ابلاغی امام خامنه ای(مدظله العالی) در حوزه خانواده و جوانی جمعیت ۳.فرهنگ سازی در راستای افزایش جمعیت ۴.ارج نهادن به زحمات مراجع مرتبط و ایجاد انگیزه ، روحیه و شوق تلاش ۵.پایش و ارزیابی عملکرد مراجع مرتبط مندرج در قانون و … از محورهای مطروحه در جلسه فوق بود شنبه ۱۴۰۳-۰۲-۰۸

جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان برگزار شد اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان کمیجان به ریاست ابراهیم رستمی فرماندار و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، بداقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، قاسمی بخشدار مرکزی، آرزومندبخشدار میلاجرد، شهرداران کمیجان و میلاجرد، اعضاء و مدعوین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید. ۱.توجیه طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین) ۲.پیگیری تحقق سیاست های ابلاغی امام خامنه ای(مدظله العالی) در حوزه خانواده و جوانی جمعیت ۳.فرهنگ سازی در راستای افزایش جمعیت ۴.ارج نهادن به زحمات مراجع مرتبط و ایجاد انگیزه ، روحیه و شوق تلاش ۵.پایش و ارزیابی عملکرد مراجع مرتبط مندرج در قانون و … از محورهای مطروحه در جلسه فوق بود شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۲۹ آوریل ۲۰۲۴

اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان برگزار شد.

🔹جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان به ریاست آقازیارتی فرماندار فراهان و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید.

🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: 

۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت 
۲. شورای برنامه ریزی ستاد جمعیت 
۳. برنامه ریزی عملیاتی بر اساس شاخص ها برای افزایش جمعیت 
۴. مشخص کردن ظرفیت های شهرستان فراهان برای بهره گیری در روند افزایش جمعیت
‌ شنبه ۱۴۰۳-۰۲-۰۸

اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان برگزار شد. 🔹جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان به ریاست آقازیارتی فرماندار فراهان و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید. 🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: ۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت ۲. شورای برنامه ریزی ستاد جمعیت ۳. برنامه ریزی عملیاتی بر اساس شاخص ها برای افزایش جمعیت ۴. مشخص کردن ظرفیت های شهرستان فراهان برای بهره گیری در روند افزایش جمعیت ‌ شنبه ۱۴۰۳-۰۲-۰۸

اولین جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان برگزار شد. 🔹جلسه شورای برنامه ریزی جمعیت شهرستان فراهان به ریاست آقازیارتی فرماندار فراهان و با حضور مفتح زاده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، حجت الإسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و سایر اعضاء برگزار گردید. 🔻در این جلسه پس از بررسی مسائل و مشکلات، پیرامون موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید: ۱. تشکیل ستاد مردمی جمعیت ۲. شورای برنامه ریزی ستاد جمعیت ۳. برنامه ریزی عملیاتی بر اساس شاخص ها برای افزایش جمعیت ۴. مشخص کردن ظرفیت های شهرستان فراهان برای بهره گیری در روند افزایش جمعیت ‌ شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۲۹ آوریل ۲۰۲۴

دومین رویداد استانی اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار می‌شود 

🔹نشست هماهنگی برگزاری دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و مدیرکل روابط عمومی استانداری به منظور ایجاد هماهنگی برای اجرای رویداد برگزار شد‌.

🔹پوستر رویداد به زودی رونمایی خواهد شد و اختتامیه آن با تقدیر از برگزیدگان در بخش‌های هفتگانه در هفته پایانی اردیبهشت ماه برگزار می‌‌شود.

🔹سطح ملی و استانی این رویداد به صورت جداگانه برگزار و تمام افرادی که در مرحله استانی شرکت می‌کنند هم‌زمان می‌توانند با ورود به سامانه‌ی ملی، اسناد و مدارک مربوطه را بارگذاری کنند.

🔹این رویداد در بخش‌های هفتگانه‌ی خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار می‌‌شود.

 سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه

دومین رویداد استانی اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار می‌شود 🔹نشست هماهنگی برگزاری دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و مدیرکل روابط عمومی استانداری به منظور ایجاد هماهنگی برای اجرای رویداد برگزار شد‌. 🔹پوستر رویداد به زودی رونمایی خواهد شد و اختتامیه آن با تقدیر از برگزیدگان در بخش‌های هفتگانه در هفته پایانی اردیبهشت ماه برگزار می‌‌شود. 🔹سطح ملی و استانی این رویداد به صورت جداگانه برگزار و تمام افرادی که در مرحله استانی شرکت می‌کنند هم‌زمان می‌توانند با ورود به سامانه‌ی ملی، اسناد و مدارک مربوطه را بارگذاری کنند. 🔹این رویداد در بخش‌های هفتگانه‌ی خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار می‌‌شود. سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه

دومین رویداد استانی اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار می‌شود 🔹نشست هماهنگی برگزاری دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت در استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و مدیرکل روابط عمومی استانداری به منظور ایجاد هماهنگی برای اجرای رویداد برگزار شد‌. 🔹پوستر رویداد به زودی رونمایی خواهد شد و اختتامیه آن با تقدیر از برگزیدگان در بخش‌های هفتگانه در هفته پایانی اردیبهشت ماه برگزار می‌‌شود. 🔹سطح ملی و استانی این رویداد به صورت جداگانه برگزار و تمام افرادی که در مرحله استانی شرکت می‌کنند هم‌زمان می‌توانند با ورود به سامانه‌ی ملی، اسناد و مدارک مربوطه را بارگذاری کنند. 🔹این رویداد در بخش‌های هفتگانه‌ی خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار می‌‌شود. سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه

۲۹ آوریل ۲۰۲۴

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری به همراه معاون و کارشناسان دفتر در نشست مجازی هماهنگی دومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت به ریاست دکتر اختری رئیس مرکز امور زنان و خانواده و جانشین وزیر در ستاد ملی جمعیت و اعضای دبیرخانه رویداد .
✔️دومین رویداد استانی و ملی جایزه جوانی جمعیت با همکاری ارکان رویداد از جمله کمیته های علمي و اجرایی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد .

شنبه ۱اردیبهشت ۱۴۰۳

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری به همراه معاون و کارشناسان دفتر در نشست مجازی هماهنگی دومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت به ریاست دکتر اختری رئیس مرکز امور زنان و خانواده و جانشین وزیر در ستاد ملی جمعیت و اعضای دبیرخانه رویداد . ✔️دومین رویداد استانی و ملی جایزه جوانی جمعیت با همکاری ارکان رویداد از جمله کمیته های علمي و اجرایی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد . شنبه ۱اردیبهشت ۱۴۰۳

حضور مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری به همراه معاون و کارشناسان دفتر در نشست مجازی هماهنگی دومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت به ریاست دکتر اختری رئیس مرکز امور زنان و خانواده و جانشین وزیر در ستاد ملی جمعیت و اعضای دبیرخانه رویداد . ✔️دومین رویداد استانی و ملی جایزه جوانی جمعیت با همکاری ارکان رویداد از جمله کمیته های علمي و اجرایی در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد . شنبه ۱اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۱ آوریل ۲۰۲۴

جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی تربیت کنشگر جمعیت در اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و اعضا در محل استانداری برگزار گردید .
✔️در این دوره آموزشی که در پنجم و ششم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد ۱۵۰ نفر از فعالان و نخبگان حوزه جمعیت سراسر استان با حضور اساتید متخصص این حوزه آموزش خواهند دید .
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی تربیت کنشگر جمعیت در اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و اعضا در محل استانداری برگزار گردید . ✔️در این دوره آموزشی که در پنجم و ششم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد ۱۵۰ نفر از فعالان و نخبگان حوزه جمعیت سراسر استان با حضور اساتید متخصص این حوزه آموزش خواهند دید . پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزشی تربیت کنشگر جمعیت در اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و اعضا در محل استانداری برگزار گردید . ✔️در این دوره آموزشی که در پنجم و ششم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد ۱۵۰ نفر از فعالان و نخبگان حوزه جمعیت سراسر استان با حضور اساتید متخصص این حوزه آموزش خواهند دید . پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

۲۰ آوریل ۲۰۲۴

جلسه کمیته فرهنگی ،آموزشی بانوان ذیل ستاد اربعین استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و باحضور اعضا، با دستور کار ارائه برنامه های پیشنهادی برای برگزاری هر چه بهتر و حضور پرشور و پر رنگ خانواده ها در اربعین سال ۱۴۰۳ با هدف تعمیق ،تعالی و گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام در محل استانداری برگزارشد .
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جلسه کمیته فرهنگی ،آموزشی بانوان ذیل ستاد اربعین استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و باحضور اعضا، با دستور کار ارائه برنامه های پیشنهادی برای برگزاری هر چه بهتر و حضور پرشور و پر رنگ خانواده ها در اربعین سال ۱۴۰۳ با هدف تعمیق ،تعالی و گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام در محل استانداری برگزارشد . سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جلسه کمیته فرهنگی ،آموزشی بانوان ذیل ستاد اربعین استان به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده و باحضور اعضا، با دستور کار ارائه برنامه های پیشنهادی برای برگزاری هر چه بهتر و حضور پرشور و پر رنگ خانواده ها در اربعین سال ۱۴۰۳ با هدف تعمیق ،تعالی و گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام در محل استانداری برگزار شد . سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

۱۷ آوریل ۲۰۲۴

جلسه‌ی هم اندیشی ستاد مردمی شهرستان اراک با رئیس مرکز جوانی جمعیت،سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت کشور جناب آقای دکتر جباری ، سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل زنان و خانواده استانداری مرکزی و جناب آقای دکتر محمددوست رئیس بسیج جامعه پزشکی استان 

چهارشنبه ۲۲ فروردین۱۴۰۳

جلسه‌ی هم اندیشی ستاد مردمی شهرستان اراک با رئیس مرکز جوانی جمعیت،سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت کشور جناب آقای دکتر جباری ، سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل زنان و خانواده استانداری مرکزی و جناب آقای دکتر محمددوست رئیس بسیج جامعه پزشکی استان چهارشنبه ۲۲ فروردین۱۴۰۳

جلسه‌ی هم اندیشی ستاد مردمی شهرستان اراک با رئیس مرکز جوانی جمعیت،سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت کشور جناب آقای دکتر جباری ، سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل زنان و خانواده استانداری مرکزی و جناب آقای دکتر محمددوست رئیس بسیج جامعه پزشکی استان چهارشنبه ۲۲ فروردین۱۴۰۳

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

🔴 استاندار: تمامی دستگاه‌ها باید در حوزه جوانی جمعیت برنامه ارائه کنند

🔹بیست و یکمین جلسه ستاد بحران جمعیت استان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد و ارتباط وبیناری فرمانداران برگزار شد.

🔸استاندار مرکزی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد جمعیت استان یک کار ابتکاری در استان مرکزی بود، اظهار کرد: کمیته‌ها از طرف قرارگاه اختیار کامل دارند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند.

🔸دکتر مخلص‌الائمه افزود: کمیته‌بندی ناظر به این است که یک تسیهل‌گری در سطح تعامل اعضای ستاد صورت گیرد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها، رصد اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد.

🔸 وی نقش ستاد مردمی جمعیت را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ستاد مردمی موفقیت قابل توجهی در استان مرکزی داشته و قلب ستاد جوانی جمعیت استان قلمداد می‌شود.

🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه‌ی دستگاه‌ها باید تا پایان فروردین ماه برنامه سال ۱۴۰۳ در حوزه جوانی جمعیت را به ستاد ارائه و چند هدف و کار ویژه برای خود تعریف کنند.

🔸مخلص‌الائمه تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها وظایفی ذاتی دارند که باید به این وظایف عمل کنند اما لازم است در چارچوب ستاد، تکالیف تعیین شده را با جدیت دنبال کنند.

🔸استاندار مرکزی با تأکید بر تسریع در تشکیل اتاق وضعیت جمعیت خاطرنشان کرد: بحث جوانی جمعیت منحصر به موضوع فرزندآوری نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر این حوزه تأثیر گذارند و باید به همه‌ی اجزا توجه شود.

مشروح خبر:
📝 B2n.ir-k60296

#استان_مرکزی
شنبه ۱۸ فروردین ماه

🔴 استاندار: تمامی دستگاه‌ها باید در حوزه جوانی جمعیت برنامه ارائه کنند 🔹بیست و یکمین جلسه ستاد بحران جمعیت استان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد و ارتباط وبیناری فرمانداران برگزار شد. 🔸استاندار مرکزی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد جمعیت استان یک کار ابتکاری در استان مرکزی بود، اظهار کرد: کمیته‌ها از طرف قرارگاه اختیار کامل دارند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. 🔸دکتر مخلص‌الائمه افزود: کمیته‌بندی ناظر به این است که یک تسیهل‌گری در سطح تعامل اعضای ستاد صورت گیرد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها، رصد اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد. 🔸 وی نقش ستاد مردمی جمعیت را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ستاد مردمی موفقیت قابل توجهی در استان مرکزی داشته و قلب ستاد جوانی جمعیت استان قلمداد می‌شود. 🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه‌ی دستگاه‌ها باید تا پایان فروردین ماه برنامه سال ۱۴۰۳ در حوزه جوانی جمعیت را به ستاد ارائه و چند هدف و کار ویژه برای خود تعریف کنند. 🔸مخلص‌الائمه تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها وظایفی ذاتی دارند که باید به این وظایف عمل کنند اما لازم است در چارچوب ستاد، تکالیف تعیین شده را با جدیت دنبال کنند. 🔸استاندار مرکزی با تأکید بر تسریع در تشکیل اتاق وضعیت جمعیت خاطرنشان کرد: بحث جوانی جمعیت منحصر به موضوع فرزندآوری نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر این حوزه تأثیر گذارند و باید به همه‌ی اجزا توجه شود. مشروح خبر: 📝 B2n.ir-k60296 #استان_مرکزی شنبه ۱۸ فروردین ماه

🔴 استاندار: تمامی دستگاه‌ها باید در حوزه جوانی جمعیت برنامه ارائه کنند 🔹بیست و یکمین جلسه ستاد بحران جمعیت استان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد و ارتباط وبیناری فرمانداران برگزار شد. 🔸استاندار مرکزی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد جمعیت استان یک کار ابتکاری در استان مرکزی بود، اظهار کرد: کمیته‌ها از طرف قرارگاه اختیار کامل دارند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. 🔸دکتر مخلص‌الائمه افزود: کمیته‌بندی ناظر به این است که یک تسیهل‌گری در سطح تعامل اعضای ستاد صورت گیرد و ضمن هماهنگی بین دستگاه‌ها، رصد اقدامات به صورت تخصصی انجام گیرد. 🔸 وی نقش ستاد مردمی جمعیت را بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: ستاد مردمی موفقیت قابل توجهی در استان مرکزی داشته و قلب ستاد جوانی جمعیت استان قلمداد می‌شود. 🔸مقام عالی دولت در استان مرکزی تأکید کرد: همه‌ی دستگاه‌ها باید تا پایان فروردین ماه برنامه سال ۱۴۰۳ در حوزه جوانی جمعیت را به ستاد ارائه و چند هدف و کار ویژه برای خود تعریف کنند. 🔸مخلص‌الائمه تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها وظایفی ذاتی دارند که باید به این وظایف عمل کنند اما لازم است در چارچوب ستاد، تکالیف تعیین شده را با جدیت دنبال کنند. 🔸استاندار مرکزی با تأکید بر تسریع در تشکیل اتاق وضعیت جمعیت خاطرنشان کرد: بحث جوانی جمعیت منحصر به موضوع فرزندآوری نیست بلکه آسیب‌های اجتماعی مختلف بر این حوزه تأثیر گذارند و باید به همه‌ی اجزا توجه شود. مشروح خبر: 📝 B2n.ir/k60296 #استان_مرکزی شنبه ۱۸ فروردین ماه

۷ آوریل ۲۰۲۴

نشست هماهنگی برنامه های ستادهای مردمی حوزه جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و دکتر محمد دوست مسئول مرکز نفس استان در محل دفتر امور زنان و خانواده تشکیل گردید .
ارائه برنامه های پیشنهادی هردو مرکز در سال ۱۴۰۳ و تدوین بوم جمعیت استان از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود .
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

نشست هماهنگی برنامه های ستادهای مردمی حوزه جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و دکتر محمد دوست مسئول مرکز نفس استان در محل دفتر امور زنان و خانواده تشکیل گردید . ارائه برنامه های پیشنهادی هردو مرکز در سال ۱۴۰۳ و تدوین بوم جمعیت استان از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود . چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

نشست هماهنگی برنامه های ستادهای مردمی حوزه جمعیت به ریاست مفتح زاده مدیر کل دفتر امور زنان وخانواده استانداری و با حضور حجت الاسلام تاج آبادی مسئول ستاد مردمی جمعیت استان و دکتر محمد دوست مسئول مرکز نفس استان در محل دفتر امور زنان و خانواده تشکیل گردید . ارائه برنامه های پیشنهادی هردو مرکز در سال ۱۴۰۳ و تدوین بوم جمعیت استان از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست بود . چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

۴ آوریل ۲۰۲۴

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 27