اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
افتتاح زمین چمن مصنوعی و واحد دندانپزشکی روستای گوار از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

افتتاح زمین چمن مصنوعی و واحد دندانپزشکی روستای گوار از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

افتتاح زمین چمن مصنوعی و واحد دندانپزشکی روستای گوار از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

۵ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های کمیجان و خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های کمیجان و خنداب

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های کمیجان و خنداب

۱ ژوئن ۲۰۲۳

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و نحوه نگارش مصوبات شوراهای اسلامی ویژه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی دلیجان

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و نحوه نگارش مصوبات شوراهای اسلامی ویژه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی دلیجان

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و نحوه نگارش مصوبات شوراهای اسلامی ویژه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی دلیجان

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان تجربه نگاری دهیاران در زمینه اجرای پروژه های عمرانی

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان تجربه نگاری دهیاران در زمینه اجرای پروژه های عمرانی

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان تجربه نگاری دهیاران در زمینه اجرای پروژه های عمرانی

۱ ژوئن ۲۰۲۳

بازدید و ساماندهی خودروهای دهیاری های بخش مر کزی شهرستان آشتیان

بازدید و ساماندهی خودروهای دهیاری های بخش مر کزی شهرستان آشتیان

بازدید و ساماندهی خودروهای دهیاری های بخش مر کزی شهرستان آشتیان

۱ ژوئن ۲۰۲۳

بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش قره کهریز شهرستان شازند

بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش قره کهریز شهرستان شازند

بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش قره کهریز شهرستان شازند

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان ساوه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان ساوه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان ساوه

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان محلات

۱ ژوئن ۲۰۲۳

کارگاه آموزشی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد (قوانین فنی؛مالی؛تطبیق)_تجربه نگاری

کارگاه آموزشی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد (قوانین فنی؛مالی؛تطبیق)_تجربه نگاری

کارگاه آموزشی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد (قوانین فنی؛مالی؛تطبیق)_تجربه نگاری

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های تابعه شهرستان های فراهان، تفرش و آشتیان

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات گازرسانی به روستاهای زير بیست خانوار جمعیت استان

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات گازرسانی به روستاهای زير بیست خانوار جمعیت استان

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات گازرسانی به روستاهای زير بیست خانوار جمعیت استان

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون سلامت اداری، تجربه نگاری ویژه دهیاران بخش ساروق شهرستان اراک

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری جلسه بررسی نحوه ی جذب سهمیه قیر اختصاص یافته به دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی نحوه ی جذب سهمیه قیر اختصاص یافته به دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی نحوه ی جذب سهمیه قیر اختصاص یافته به دهیاری ها

۱ ژوئن ۲۰۲۳

برگزاری پرشور جشن گرامیداشت روز دختر در روستای سرسختی سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان شازند

برگزاری پرشور جشن گرامیداشت روز دختر در روستای سرسختی سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان شازند

برگزاری پرشور جشن گرامیداشت روز دختر در روستای سرسختی سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان شازند

۲۵ مه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 34