اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
حضور مدیر کل دفتر در شورای فنی استان

حضور مدیر کل دفتر در شورای فنی استان

حضور مدیر کل دفتر در شورای فنی استان

۸ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری دومین سفر آموزشی ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری بخش مرکزی شهرستان خنداب

برگزاری دومین سفر آموزشی ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری بخش مرکزی شهرستان خنداب

برگزاری دومین سفر آموزشی ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری بخش مرکزی شهرستان خنداب

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و نهمین کارگاه آموزشی در خصوص آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)

برگزاری هشتاد و نهمین کارگاه آموزشی در خصوص آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)

برگزاری هشتاد و نهمین کارگاه آموزشی در خصوص آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد)

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و هشتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش مرکزی شهرستان شازند

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

برگزاری هشتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

برگزاری هشتاد و هفتمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خنجین شهرستان فراهان

۲۹ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی نحوه وضع و وصول عوارض محلی دهیاری ها در سال ۱۴۰۲

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه عمرانی

دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه عمرانی

دیدار مهندس اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی با مدیران و کارکنان حوزه

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی*

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی*

برگزاری جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان مرکزی

۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) و مراسم گرامیداشت روز زن و تجلیل از بانوان موفق بخش مرکزی شهرستان اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

تولد حضرت زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن گرامی باد

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

برگزاری هشتاد و ششمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش نوبران شهرستان ساوه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و پنجمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش خرقان شهرستان زرندیه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

برگزاری هشتاد و چهارمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش معصومیه شهرستان اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و سومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش زالیان شهرستان شازند

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

برگزاری هشتاد و دومین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش های مرکزی و زاویه شهرستان زرندیه

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

برگزاری هشتاد و یکمین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران بخش سربند شهرستان شازند

۱۳ ژانویه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 29