اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
تمدید مهلت زمانی ثبت نام آزمون به کارگیری نیرو برای دهیاری هایی استان

تمدید مهلت زمانی ثبت نام آزمون به کارگیری نیرو برای دهیاری هایی استان

تمدید مهلت زمانی ثبت نام آزمون به کارگیری نیرو برای دهیاری هایی استان

۱۲ روز پیش ادامه مطلب
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی نظارت بر تعرفه عوارض دهیاری ها

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی نظارت بر تعرفه عوارض دهیاری ها

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی نظارت بر تعرفه عوارض دهیاری ها

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت های تعاونی دهیاری های شهرستان شازند با شرکت دانه بندی همیاران

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت های تعاونی دهیاری های شهرستان شازند با شرکت دانه بندی همیاران

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت های تعاونی دهیاری های شهرستان شازند با شرکت دانه بندی همیاران

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی برای دهیاری های استان مرکزی

برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی برای دهیاری های استان مرکزی

برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی برای دهیاری های استان مرکزی

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

برگزاری جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

برگزاری جلسه بررسی عملکرد فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در زمینه هزینه کرد اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح هادی روستای قانیاروق سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح هادی روستای قانیاروق سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح هادی روستای قانیاروق سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری دومین جلسه مصاحبه آموزشی طرح تربیت مربی

برگزاری دومین جلسه مصاحبه آموزشی طرح تربیت مربی

برگزاری دومین جلسه مصاحبه آموزشی طرح تربیت مربی

۵ ژوئن ۲۰۲۴

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

دهیاری‌های استان مرکزی رتبه اول اعتبار هزینه شده طرح‌های افتتاحی را کسب کردند

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

برگزاری دوره حقوقی قرارداد ها ویژه ناظرین فنی دهیاری های استان

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی کارشناسی عوارض بها خدمات ملاک عمل دهیاری ها در سال ۱۴۰۳

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه بررسی نهایی پیش نویس دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری های در سال ۱۴۰۳

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها#@

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها#@

برگزاری جلسه کمیته انضباطی دهیاران و کارکنان دهیاری ها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها#

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها#

برگزاری جلسه بررسی عملکرد و هماهنگی برنامه های دفتر امور روستایی و شوراها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران و کارکنان دهیاری ها

۹ مارس ۲۰۲۴

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های روستایاران با عنوان جشنواره ها و توسعه گردشگری در روستاها

۹ مارس ۲۰۲۴

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 47