اخبار دفتر امور روستایی و شوراها
کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه

کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه

۱۳ روز پیش ادامه مطلب
نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی دیدار نمود

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها برگزار گردید

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش  مرکزی شهرستان تفرش

برگزاری سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفرش

سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفرش برگزار شد

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

۲۵ ژانویه ۲۰۲۲

بازدید میدانی مدیر کل دفتر از روستای قلیچ تپه شهرستان خنداب

بازدید میدانی مدیر کل دفتر از روستای قلیچ تپه شهرستان خنداب

بازدید میدانی از روستای قلیچ تپه شهرستان خنداب

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

دیدار با اهالی روستای غینرجه شهرستان خنداب در راستای بررسی مسائل و مشکلات روستای مذکور

دیدار با اهالی روستای غینرجه شهرستان خنداب در راستای بررسی مسائل و مشکلات روستای مذکور

دیدار با اهالی روستای غینرجه شهرستان خنداب در راستای بررسی مسائل و مشکلات روستا

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت برگزار گردید

پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سرسبز هر ایرانی یک درخت برگزار گردید

برگزاری پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها برگزار گردید

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها برگزار گردید

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

دوره های آموزشی دهیاران جدید

دوره های آموزشی دهیاران جدید

دوره های آموزشی دهیاران جدید برگزار گردید

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت برگزار گردید

پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت برگزار گردید

برگزاری پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک

جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک

برگزاری جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک

۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت

برگزاری پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت

پویش مردمی نهالکاری با شعار ایران سر سبز هر ایرانی یک درخت برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه

کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک

برگزاری جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک

جلسه بررسی موانع اجرای پروژه های روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های شازند، خنداب و اراک برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۲

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در دهیاری ها براساس دستور العمل ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در دهیاری ها براساس دستور العمل ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

کارگاه آموزشی تدوین دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در دهیاری ها براساس دستور العمل ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8