اخبار دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
جلسه با فرمانداران استان

جلسه با فرمانداران استان

جلسه آموزشی در خصوص اتباع با فرمانداران

۵ ماه پیش ادامه مطلب
روز ملی بصیرت و میثاق امّت با ولایت در یوم الله 9 دی

روز ملی بصیرت و میثاق امّت با ولایت در یوم الله 9 دی

9 دی

۲۴ آوریل ۲۰۲۲

جلسه کمیته حل اختلاف اتباع خارجی استان

جلسه کمیته حل اختلاف اتباع خارجی استان

جلسه کمیته حل اختلاف اتباع خارجی استان

۱۱ ژانویه ۲۰۲۲

آیین تودیع و معارفه

آیین تودیع و معارفه

آیین تودیع و معارفه

۱۱ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه ستاد ساماندهی

جلسه ستاد ساماندهی

ستاد ساماندهی

۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

طرح واکسیناسیون اتباع خارجی استان

طرح واکسیناسیون اتباع خارجی استان

🍃اطلاعیه طرح واکسیناسیون سراسری پناهندگان خارجی 🍃

۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

اجرای طرح سوادآموزی اتباع خارجی

اجرای طرح سوادآموزی اتباع خارجی

سوادآموزی به عنوان فرصت دوم آموختن و سرمایه‌گذاری زیربنایی برای آینده و اولین قدم به سوی توانمندسازی افراد جامعه برای استفاده از اشکال جدید سواد است.

۲۸ نوامبر ۲۰۲۱