اخبار بخشداری خنجین
نصب تابلو زکات توسط دهیاران بخش خنجین به مناسبت هفته زکات

نصب تابلو زکات توسط دهیاران بخش خنجین به مناسبت هفته زکات

نصب تابلو زکات توسط دهیاران به مناسبت هفته زکات

۱۶ ساعت پیش ادامه مطلب
نشست شوراهای اسلامی بخش خنجین

نشست شوراهای اسلامی بخش خنجین

نشست شوراهای اسلامی بخش خنجین

۱۳ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه مشترک بهورزان و دهیاران بخش خنجین

جلسه مشترک بهورزان و دهیاران بخش خنجین

جلسه مشترک بهورزان و دهیاران بخش خنجین

۸ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه دهگردشی روستای کسرآصف

جلسه دهگردشی روستای کسرآصف

جلسه دهگردشی روستای کسرآصف

۸ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه دهگردشی روستای چوگان

جلسه دهگردشی روستای چوگان

جلسه دهگردشی روستای چوگان

۸ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه دهگردشی روستای گورچان

جلسه دهگردشی روستای گورچان

جلسه دهگردشی روستای گورچان

۸ ژوئن ۲۰۲۲

بخشداری خنجین

بخشداری خنجین

جلسه دهگردشی روستای فردقان

۸ ژوئن ۲۰۲۲

جلسه هماهنگی استقبال از خادمین و پرچم حرم امام رضا (ع)

جلسه هماهنگی استقبال از خادمین و پرچم حرم امام رضا (ع)

جلسه هماهنگی استقبال از خادمین و پرچم حرم امام رضا (ع)

۱ ژوئن ۲۰۲۲

برگزاری همایش شوراهای اسلامی بخش خنجین

برگزاری همایش شوراهای اسلامی بخش خنجین

برگزاری همایش شوراهای اسلامی بخش خنجین

۲۲ مه ۲۰۲۲

گفتگوی ویژه سلام فراهان با سلیم آبادی بخشدار خنجین

گفتگوی ویژه سلام فراهان با سلیم آبادی بخشدار خنجین

گفتگوی ویژه سلام فراهان با سلیم آبادی بخشدار خنجین

۲۲ مه ۲۰۲۲

بازدید از نانوای های شهر خنحین

بازدید از نانوای های شهر خنحین

بازدید از نانوای های شهر خنحین

۱۹ مه ۲۰۲۲

دهگردشی روستای آرزومند

دهگردشی روستای آرزومند

دهگردشی روستای آرزومند

۱۹ مه ۲۰۲۲

دهگردشی روستای رکین

دهگردشی روستای رکین

دهگردشی روستای رکین

۱۹ مه ۲۰۲۲