اخبار اداره کل پدافند غیر عامل
یکصد و بیست و هفتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و هفتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و هفتمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مخلص الائمه استاندار مرکزی و با حضور معاونین استاندار و کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل روز شنبه مورخ 1400/11/02 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۳ روز پیش ادامه مطلب
جلسه شورای پدافند شهرستان ساوه

جلسه شورای پدافند شهرستان ساوه

جلسه شورای پدافند شهرستان ساوه به ریاست الیاسی سرپرست فرمانداری با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز چهارشنبه مورخ1400/10/29 در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

بازدید از اتاق سرور شرکت منطقه ای برق باختر

بازدید از اتاق سرور شرکت منطقه ای برق باختر

بازدید از اتاق سرور شرکت برق منطقه ای باختر با حضور زادشیر رئیس کارگروه فناوری اطلاعات شورای پدافند غیرعامل، کارشناسان اداره کل پدافند غیرعامل و سایر مسئولین مربوطه روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 انجام پذیرفت.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۲

یکصد و بیست و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و ششمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مخلص الائمه استاندار مرکزی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/10/25 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۱۶ ژانویه ۲۰۲۲

یکصد و بیست و پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و پنجمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست مخلص الائمه استاندار مرکزی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ1400/10/18 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

یکصد و بیست و چهارمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و چهارمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و چهارمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/10/11 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۲ ژانویه ۲۰۲۲

جلسه ستاد اربعین استان

جلسه ستاد اربعین استان

جلسه ستاد اربعین حسینی استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 در سالن جلسات طبقه سوم استانداری برگزار گردید.

۲۸ دسامبر ۲۰۲۱

یکصد و بیست و سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و سومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/10/04 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه  کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسم استان

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسم استان

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات بیوتروریسم استان به ریاست فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل با حضور آدینه مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و سایر مدیران مربوطه روز سه شنبه مورخ 1400/09/30 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۲۵ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه شورای پدافند غیرعامل استان.

جلسه شورای پدافند غیرعامل استان.

جلسه شورای پدافند غیر عامل استان به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 در سالن جلسات طبقه سوم استانداری برگزار گردید.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

یکصد و بیست و دومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و دومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و دومین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

یکصد و بیست و یکمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و یکمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیست و یکمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/09/20 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۱۲ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه قرارگاه پدافند سایبری.

جلسه قرارگاه پدافند سایبری.

جلسه قرارگاه پدافند سایبری استان به ریاست فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل با حضور زادشیر سرپرست دفتر فناوری و شبکه دولت استانداری و سایر مدیران مربوطه روز دوشنبه مورخ 1400/08/15 در سالن جلسات طبقه سوم استانداری برگزار گردید.

۷ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه  کارگروه صنعت و معدن شورای پدافند غیرعامل

جلسه کارگروه صنعت و معدن شورای پدافند غیرعامل

جلسه کارگروه صنعت و معدن شورای پدافند غیرعامل با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل، جعفری کرهرودی رئیس سازمان صمت و سایر مدیران مربوطه روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 در سالن جلسات طبقه اول استانداری برگزار گردید.

۵ دسامبر ۲۰۲۱

یکصد و بیستمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیستمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و بیستمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/09/13 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۵ دسامبر ۲۰۲۱

یکصد و نوزدهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و نوزدهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا

یکصد و نوزدهمین جلسه قرارگاه پدافند زیستی با موضوع مقابله و کنترل ویروس کرونا به ریاست اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با حضور فراهانی مدیرکل پدافند غیرعامل و سایر مدیران مربوطه روز شنبه مورخ 1400/09/06 در سالن جلسات طبقه چهارم استانداری برگزار گردید.

۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5