اخبار اداره کل امور اداری و مالی
اعلام زمان و مکان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

اعلام زمان و مکان مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

مقرر است فرآیند مصاحبه از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی فراگیر مجموعه وزارت کشور از تاریخ 20 اردیبهشت به مدت سه روز به صورت متمرکز در ستاد وزارتخانه کانون ارزیابی مدیران برگزار شود.

یک ماه پیش ادامه مطلب
اعلام زمان و مکان فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

اعلام زمان و مکان فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

مقرر است فرآیند مصاحبه از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی فراگیر مجموعه وزارت کشور از تاریخ 20 اردیبهشت به مدت سه روز به صورت متمرکز در ستاد وزارتخانه کانون ارزیابی مدیران برگزار شود.

۹ مه ۲۰۲۳

اطلاعیه برگزاری متمرکز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

اطلاعیه برگزاری متمرکز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

با توجه به اینکه مقرر است فرآیند مصاحبه از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی فراگیر مجموعه وزارت کشور در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد به صورت متمرکز در ستاد وزارتخانه کانون ارزیابی مدیران برگزار شود.

۲۶ آوریل ۲۰۲۳

اطلاعیه برگزاری متمرکز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

اطلاعیه برگزاری متمرکز فرآیند مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در وزارت کشور

با توجه به اینکه مقرر است فرآیند مصاحبه از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت نهمین آزمون استخدامی فراگیر مجموعه وزارت کشور در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد به صورت متمرکز در ستاد وزارتخانه کانون ارزیابی مدیران برگزار شود.

۲۶ آوریل ۲۰۲۳

برگزاری دهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست دکتر آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری دهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست دکتر آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری دهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست دکتر آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و سایر اعضای کمیته از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/27 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری (پروین اعتصامی) برگزار شد که پیرامون: 🔹 بررسی درخواست های کارکنان جهت نقل و انتقالات (انتقال - مامور) 🔸 طرح ساماندهی نیروهای انسانی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه 🔹ارائه و اعلام پیشنهادات اعضای کمیته در خصوص تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و انجام کار معین در سال 1402 مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفته شد.

۱۸ مارس ۲۰۲۳

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه  با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع ، حیدری مدیرکل امور اداری و مالی ، موسائی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری ، عنایتی معاون امور اداری و فتاحی رئیس اداره رفاه و کارگزینی از ساعت 13:30 در مورخ 1401/10/04 با محوریت موضوع ارزیابی ارتقاء رتبه و طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

برگزاری نهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری نهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

برگزاری نهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضای کمیته از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری (پروین اعتصامی) برگزار شد که پیرامون: 🔸 بررسی درخواست های کارکنان جهت نقل و انتقالات (انتقال - مامور) 🔹ارائه و اعلام پیشنهادات مدیران و فرمانداران جهت اصلاح ساختار منابع انسانی مورد تبادل نظر ، بررسی و به تصویب رسید.

۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه با مدیر شرکت بیمه رازی سرپرستی استان مرکزی

برگزاری جلسه با مدیر شرکت بیمه رازی سرپرستی استان مرکزی

برگزاری جلسه بیمه درمان تکمیلی رازی که با حضور حیدری مدیرکل امور اداری و مالی استانداری ،خانم نوذری مدیر شرکت بیمه رازی سرپرستی استان ، حسنی معاون امور مالی ، عنایتی معاون امور اداری و میرزایی مسئول امور رفاه که پیرامون ارائه تعهدات و خدمات شرکت بیمه رازی به کارکنان استانداری و واحدهای تابعه استانداری تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۱۳ دسامبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه

برگزاری جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارکنان استانداری و و احدهای تابعه ، پیرامون ارزیابی ارتقاء رتبه و طبقه بندی کارکنان با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع ، حیدری سرپرست اداره کل امور اداری و مالی ، موسائی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری ، عنایتی معاون امور اداری و فتاحی رئیس اداره رفاه و کارگزینی از ساعت 13:30 در مورخ 1401/08/07 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.

۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

برگزاری هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی

برگزاری هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی

برگزاری هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی به ریاست آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضای کمیته از ساعت 10:00 در مورخ 1401/08/07 در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد که پیرامون: 🔸 درخواست کارکنان جهت نقل و انتقالات (انتقال - مامور) مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته شد. 🔹در خصوص ساعات شناور کارکنان ضمن ارائه پیشنهادات و تبادل نظر مقرر گردید در جلسه آتی کمیته مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. 🔸در خصوص تقدیر و هدیه به دانش آموزان ممتاز کارکنان نیز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته شد.

۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

📌دیدار و ملاقات با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شازند

📌دیدار و ملاقات با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شازند

دیدار و ملاقات حیدری سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری با حمیدی پور شهردار و اعضای شورای شهر شازند در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۲۷ اکتبر ۲۰۲۲

برگزاری جلسه تبادل نظر و هم اندیشی رفع نواقص و ایرادات اتوماسیون اداری فراگستر

برگزاری جلسه تبادل نظر و هم اندیشی رفع نواقص و ایرادات اتوماسیون اداری فراگستر

برگزاری جلسه تبادل نظر و هم اندیشی اتوماسیون اداری فراگستر پیرامون رفع برخی ایرادات و نواقص فنی اتوماسیون اداری که با حضور حیدری سرپرست اداره کل امور اداری و مالی ، نعیمی مدیر فناوری اطلاعات،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت، عنایتی معاون امور اداری، میروهابی رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی و کارشناسان دفتر فناوری استانداری در محل دفتر اداره کل امور اداری و مالی برگزار شد.

۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

برگزاری ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمان در سالجاری

برگزاری ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمان در سالجاری

📌برگزاری ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمان در سالجاری 🔵ششمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در سالجاری به ریاست آل یاسین معاون توسعه و منابع در محل سالن اجتماعات پروین اعتصامی استانداری از ساعت 11 صبح مورخ 1401/04/26 برگزار شد که پیرامون: 🔹تعیین شرکت بیمه گذار در اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بین سه شرکت ارائه دهنده قیمت نهایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته شد. 🔹درخواست های ماموریت، تمدیدماموریت ، جایگزینی نفردوم پذیرفته شده در آزمون استخدامی به جای فرد انصراف داده و مرخصی بدون حقوق سه نفر از کارکنان متقاضی نیز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته شد.

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲

📌برگزاری جلسات،نشست ها و بازدید های متعدد کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری

📌برگزاری جلسات،نشست ها و بازدید های متعدد کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری

📌برگزاری جلسات،نشست ها و بازدید های متعدد کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی 🔵با توجه به سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی و برگزاری جلسات ، نشست ها و بازدیدهای متعدد اعضای کمیته پشتیبانی ستاد سفر با حضور نماینده نهاد ریاست جمهوری: 🔹بررسی و بازدید از میهمانسراها جهت تجهیز و آمادگی های لازم برای اقامت ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه 🔹بررسی و بازدید از خودروهای مورد نیاز جهت استفاده ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه 🔹بررسی و بازدید از محل استقرار کمیته سامد جهت تجهیز و آمادگی های لازم برای حضور، دریافت و ثبت نامه های مردمی 🔹بررسی تعداد نیروهای خدماتی جهت استقرار و آمادگی های لازم برای پذیرایی در جلسات و محل اقامت ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه 🔹بررسی و بازدید از محیط ها و محل های استقرار تیم ها و گروه های پیشرو ریاست محترم جمهوری 🔹بررسی و بازدید از محوطه استانداری و سالن های اجتماعات جهت جهیز و آمادگی های لازم برای برگزاری جلسات متعدد ریاست محترم جمهوری و هیات دولت (شورای اداری ، مدیران ، نخبگان ، ایثارگران و دیدارهای عمومی)

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲

🔵 برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام ...

🔵 برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام ...

🔵 جلسه کمیته فناوری اطلاعات و شبکه دولت با محوریت موضوع بررسی پروژه های در دست اقدام که پیرامون : - خرید تجهیزات برای نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری جدید (فراگستر) - بررسی و رفع مشکلات شبکه دولت - بررسی و رفع مشکلات و اصلاح خطوط VOIP - بررسی و بهره بردای از شبکه اتوماسیون محرمانه اداره کل حراست که با حضور آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع ،اکبری مدیرکل امور اداری و مالی ،نعیمی مدیرکل فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت ، راستگردانی معاون اداره کل حراست و سایر اعضای کمیته در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲

🔴برگزاری جلسات کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

🔴برگزاری جلسات کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی

🔴برگزاری جلسات کمیته پشتیبانی ستاد سفر ریاست محترم جمهوری به استان مرکزی که با دعودت از نماینده های 70 دستگاه اجرائی، ادارات ، سازمان ها ، بانک ها و شرکت های استان که در 7 جلسه پیرامون: بررسی تعداد و تکمیل میهمانسراهای مورد نیاز جهت اقامت ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه بررسی تعداد و تکمیل خودروهای مورد نیاز جهت استفاده ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه بررسی تعداد و تکمیل تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی و ثبت نامه های مردمی ویژه کمیته سامد بررسی تعداد و تکمیل نیروهای خدماتی جهت پذیرایی در جلسات و محل اقامت ریاست محترم جمهور ، هیات محترم دولت و میهمانان همراه که با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی ، ناظری معاون مدیرکل حوزه استاندار ، معاونین اداری و مالی و سایر اعضای کمیته پشتیبانی ستاد سفر در محل سالن اجتماعات معاونت اقتصادی برگزار شد.

۲۹ ژوئن ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6