اخبار اداره کل امور اداری و مالی
چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ روز پیش ادامه مطلب
دوازدهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

دوازدهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری ومالی

۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

جلسه کمیته پشتیبانی

جلسه کمیته پشتیبانی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه با بیمه رازی

جلسه با بیمه رازی

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۷ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

جلسه کمیته سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی استانداري مركزي

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۴ نوامبر ۲۰۲۱

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

جلسه هماهنگی مصوبات کرونا

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

مراسم تجلیل از خیری بازنشسته استانداری

مراسم تجلیل از خیری بازنشسته استانداری

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۸ اکتبر ۲۰۲۱

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۴ اکتبر ۲۰۲۱

پیام تبریک خدمت همکاران ایثارگر

پیام تبریک خدمت همکاران ایثارگر

اکبری مدیرکل امور اداری و مالی با صدور پیامی از همکاران ایثارگر تقدیر و تشکر نمودند.

۲ اکتبر ۲۰۲۱

پیام تبریک روز آتش نشانی و ایمنی

پیام تبریک روز آتش نشانی و ایمنی

اکبری مدیرکل امور اداری و مالی با صدور پیامی روز آتش نشانی و ایمنی را تبریک گفتند

۱ اکتبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در فرمانداری شهرستان محلات

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در فرمانداری شهرستان محلات

با حضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان امریه استانداری

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سربازان امریه استانداری

با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری محلات

به مناسبت هفته هشت سال دفاع مقدس و روز سرباز، مراسم تقدیر از سرباز امریه فرمانداری محلات

با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

جلسه در خصوص سامانه ی، ای مکاتبه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

باحضور اکبری، مدیرکل امور اداری و مالی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5