درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

آرشیو
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در حاشیه سفر به شهرستان محلات از واحد پرورش ماهیان زینتی در این شهرستان بازدید نمود.

۱۰ ساعت پیش

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان محلات به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،معاون فرماندار و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان محلات و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۱۰ ساعت پیش

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

نشست مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با دهیاران روستاهای شهرستان محلات

۱۲ ساعت پیش

دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی

مدیرکل امور مالیاتی استان با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی دیدار نمود

۱۲ ساعت پیش

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه ستاد ساماندهي اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان دلیجان به ریاست اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور فرماندار دليجان،مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مركزي، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. دراین جلسه ،اعضا ضمن گزارش عملکرد و همچنین بررسی مصوبات جلسات قبل،در خصوص مسائل و موارد مربوط به اتباع خارجی شهرستان دلیجان و همچنین نحوه برخورد با اتباع غیرمجاز بحث و تبادل نظر گردیده و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۱۲ ساعت پیش

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها

آزمون کتبی و مصاحبه حضوری معرفی شدگان طرح تربیت مربی آموزشی دهیاری ها برگزار گردید

۱۳ ساعت پیش

برگزاری سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفرش

برگزاری سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفرش

سی و پنجمین کارگاه آموزشی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تفرش برگزار شد

۱۳ ساعت پیش

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

بازدید از روند تکمیل کانال هدایت آبهای سطحی روستای رازگردان شهرستان خنداب

۱۳ ساعت پیش

جلسه بازگشایی پاکت قیمت کارشناسی املاک مازاد استاندانداری

جلسه بازگشایی پاکت قیمت کارشناسی املاک مازاد استاندانداری

جلسه بازگشایی پاکت قیمت کارشناسی املاک مازاد استانداری و فرمانداری های تابعه به ریاست آل یاسین معاون توسعه و مدیریت استانداری و با حضور اعضا در سالن جلسات طبقه اول برگزار شد.

۱۳ ساعت پیش

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

بازديد و سركشي معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه مديران كل امور اجتماعی استانداری و كميته امداد، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان و مديران شعب بانكهاي مسكن و قرض الحسنه مهر ايران در استان ،مدیرکل نوسازی مدارس استان، نايب رئيس اتاق بازرگاني از خانواده برخي از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در شهرستان اراك

۱۵ ساعت پیش

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

۱۵ ساعت پیش

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد

در جلسه اي به رياست معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي با حضور فرمانداران شهرستانهاي محلات و دليجان ، مديران كل و مسئولين مربوطه مشكلات يكي از معادن بررسي و پيگيري شد.

۱۵ ساعت پیش

جلسه کمیسیون دانشجویی استان برگزار شد

جلسه کمیسیون دانشجویی استان برگزار شد

جلسه کمیسیون دانشجویی استان در روز دوشنبه مورخ 1400/11/04به ریاست اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برگزار شد.

۱۶ ساعت پیش

جلسه کمیته فناوری،اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

جلسه کمیته فناوری،اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

جلسه کمیته فناوری،اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک ذیل کارگروه توسعه مدیریت استانداری مرکزی به ریاست سید مجتبی آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

یک روز پیش

جلسه کمیته امنیت راهبردی فناوری اطلاعات

جلسه کمیته امنیت راهبردی فناوری اطلاعات

جلسه کمیته امنیت راهبردی فناوری اطلاعات به ریاست آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع و با حضور اکبری مدیرکل امور اداری و مالی ، مدیرفناوری ،معاون حراست و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

یک روز پیش

برگزاری جلسه کارگروه تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان

برگزاری جلسه کارگروه تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان

بیست و ششمین جلسه کارگروه تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه به ریاست جناب آقای نظری، ، مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

یک روز پیش

جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات

جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات

جلسه بررسی مشکلات معدن شهرستان محلات در روز دوشنبه مورخ 04/11/1400 به ریاست اکرمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور آذری مدیرکل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری و ناظری فرماندار شهرستان محلات و براتی زاده فرماندار شهرستان دلیجان و سایر مدعوین در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری برگزار گردید.

یک روز پیش

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

جلسه کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

کمیسیون حفاظت از شخصیت ها

۲ روز پیش

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

برگزاری جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان

۲ روز پیش

بازدید مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان از انبار جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان

بازدید مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق كالا وارز استان از انبار جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان

بهنام نظری، مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در روز یکشنبه دوم بهمن ماه به طور سرزده از انبار مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان واقع در شهرک صنعتی قطب بازدید به عمل آورد.

۲ روز پیش

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 51