درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
نشست کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از اعضای ستاد و فعالان مردمی حوزه جمعیت برگزار شد.

استاندار:
🔸باید با گفتمان‌سازی، تبلیغ و ترویج، موضوع جوانی جمعیت و اجرای قانون را دنبال کنیم البته مورد بحث فقط فرزندآوری نیست و در سایر شاخه‌ها از جمله درمان ناباروری، کاهش طلاق، کاهش سن ازدواج، کاهش سن بارداری و کاهش سقط نیازمند یک کار جدی با اهتمام همه‌ی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم هستیم.

🔸در استان مرکزی با محوریت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همراهی ستاد مردمی از پیشنهادات اجرایی و ایده‌های خلاقانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری:
🔸با توجه به تأکید استاندار، چهار کمیته در راستای بررسی تخصصی قانون جوانی جمعیت و پیگیری اجرای آن، ذیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی تشکیل شده است.

🔸ستاد حاکمیتی پشتیبان ستاد مردمی است و با توجه به اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز دستگاه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مرتبط هستند لذا باید همپوشانی ایجاد کنیم.

🔸یکی از اولویت‌ها در سند تحول استان مرکزی بحث جمعیت است که به این موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد.

🔹در این نشست گزارشی از اقدامات کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان ارائه و اعضا به ارائه پیشنهاداتی پرداختند.    ٠١-٠٦-١٤٠٢
نشست کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور استاندار مرکزی، تعدادی از اعضای ستاد و فعالان مردمی حوزه جمعیت برگزار شد. استاندار: 🔸باید با گفتمان‌سازی، تبلیغ و ترویج، موضوع جوانی جمعیت و اجرای قانون را دنبال کنیم البته مورد بحث فقط فرزندآوری نیست و در سایر شاخه‌ها از جمله درمان ناباروری، کاهش طلاق، کاهش سن ازدواج، کاهش سن بارداری و کاهش سقط نیازمند یک کار جدی با اهتمام همه‌ی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم هستیم. 🔸در استان مرکزی با محوریت ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همراهی ستاد مردمی از پیشنهادات اجرایی و ایده‌های خلاقانه در حوزه جوانی جمعیت حمایت خواهیم کرد. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری: 🔸با توجه به تأکید استاندار، چهار کمیته در راستای بررسی تخصصی قانون جوانی جمعیت و پیگیری اجرای آن، ذیل ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان مرکزی تشکیل شده است. 🔸ستاد حاکمیتی پشتیبان ستاد مردمی است و با توجه به اینکه در قانون جوانی جمعیت نیز دستگاه‌های مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هم مرتبط هستند لذا باید همپوشانی ایجاد کنیم. 🔸یکی از اولویت‌ها در سند تحول استان مرکزی بحث جمعیت است که به این موضوع به صورت ویژه پرداخته خواهد شد. 🔹در این نشست گزارشی از اقدامات کمیته گفتمان و تبلیغ ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان ارائه و اعضا به ارائه پیشنهاداتی پرداختند. ٠١-٠٦-١٤٠٢
بستن