درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی:
موانع اجرای قرارداد ۷۲ میلیون یورویی شرکت صنایع آذرآب اراک با شرکت‌های پیمانکار سازمان انرژی اتمی، از طریق پیگیری استانداری و دستگاه‌های متولی این استان برداشته شد.

میرزاخانی افزود: در خصوص انعقاد قرارداد شرکت صنایع آذرآب با سازمان انرژی اتمی، مدیران شرکت پس از دریافت برنامه زمان‌بندی اجرای قراردادها آماده فعالیت و همکاری با شرکت روسی هستند.

وی اظهار داشت: ۱۴ قرارداد در بازه‌های زمانی متفاوت با پیمانکارهای سازمان انرژی اتمی منعقد شده است. در این راستا اولویت اجرای قراردادها را طرف روسی تعیین می‌کند تا تعهدات، انجام شده تلقی شود.

میرزاخانی با بیان اینکه وضعیت کنونی شرکت صنایع آذراب روال عادی دارد و کارگران نیز مشغول به کار هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت موافقت سهامدار، موضوع افزایش سرمایه و تغییر سهامدار در راستای بهبود وضعیت شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی: موانع اجرای قرارداد ۷۲ میلیون یورویی شرکت صنایع آذرآب اراک با شرکت‌های پیمانکار سازمان انرژی اتمی، از طریق پیگیری استانداری و دستگاه‌های متولی این استان برداشته شد. میرزاخانی افزود: در خصوص انعقاد قرارداد شرکت صنایع آذرآب با سازمان انرژی اتمی، مدیران شرکت پس از دریافت برنامه زمان‌بندی اجرای قراردادها آماده فعالیت و همکاری با شرکت روسی هستند. وی اظهار داشت: ۱۴ قرارداد در بازه‌های زمانی متفاوت با پیمانکارهای سازمان انرژی اتمی منعقد شده است. در این راستا اولویت اجرای قراردادها را طرف روسی تعیین می‌کند تا تعهدات، انجام شده تلقی شود. میرزاخانی با بیان اینکه وضعیت کنونی شرکت صنایع آذراب روال عادی دارد و کارگران نیز مشغول به کار هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت موافقت سهامدار، موضوع افزایش سرمایه و تغییر سهامدار در راستای بهبود وضعیت شرکت در دستور کار قرار می‌گیرد.