درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

۳ ماه پیش

۹ نوامبر ۲۰۲۱

استاندار جدید مرکزی کیست

نگاهی به تحصیلات و برخی سوابق دکتر مخلص الائمه استاندار جدید مرکزی

مطالب مرتبط

پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی استان مرکزی در دهه فجر 1399

یک سال پیش توسط کارشناس روابط عمومی

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی استان مرکزی در تابستان 1399

یک سال پیش توسط کارشناس روابط عمومی