اخبار سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی
جلسه شورای فنی استان برگزار شد.*

جلسه شورای فنی استان برگزار شد.*

جلسه شورای فنی استان برگزار شد.

۱۸ روز پیش ادامه مطلب
جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر برگزار شد.

جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر برگزار شد.

ستاد اجرایی خدمات سفر برگزار شد.

۱۲ مارس ۲۰۲۳

برگزاری کارگروه مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز در استان مرکزی

برگزاری کارگروه مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز در استان مرکزی

کارگروه مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز در استان مرکزی

۱۲ مارس ۲۰۲۳

جلسه رسیدگی به شکایات پیمانکاری برگزار شد.

جلسه رسیدگی به شکایات پیمانکاری برگزار شد.

جلسه رسیدگی به شکایات پیمانکاری برگزار شد.

۱۲ مارس ۲۰۲۳

جلسه بررسی مولد سازی اموال دولتی برگزار شد.

جلسه بررسی مولد سازی اموال دولتی برگزار شد.

جلسه بررسی مولد سازی اموال دولتی برگزار شد.

۱۲ مارس ۲۰۲۳

جلسه بررسی مشکلات طرح ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات طرح ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی برگزار شد.

جلسه بررسی مشکلات طرح ۸۱۱۲ واحدی مسکن ملی برگزار شد.

۱۲ مارس ۲۰۲۳

جلسه هماهنگی برگزاری اردوهای راهیان نور

جلسه هماهنگی برگزاری اردوهای راهیان نور

جلسه هماهنگی برگزاری اردوهای راهیان نور

۲۸ فوریه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان مرکزی*

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان مرکزی*

برگزاری جلسه ستاد خدمات سفر استان مرکزی

۲۸ فوریه ۲۰۲۳

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

۲۵ فوریه ۲۰۲۳

جلسه شورای ترافیک برگزار شد.

جلسه شورای ترافیک برگزار شد.

جلسه شورای ترافیک برگزار شد.

۱۶ فوریه ۲۰۲۳

جلسه نحوه جانمایی پارکینگ بیمارستان حضرت ولی عصر(ع) اراک برگزار شد.

جلسه نحوه جانمایی پارکینگ بیمارستان حضرت ولی عصر(ع) اراک برگزار شد.

جلسه نحوه جانمایی پارکینگ بیمارستان حضرت ولی عصر(ع) اراک برگزار شد.

۱۶ فوریه ۲۰۲۳

*جلسه بررسی طرح گردشگری دره گردو برگزار شد.

*جلسه بررسی طرح گردشگری دره گردو برگزار شد.

جلسه بررسی طرح گردشگری دره گردو برگزار شد.

۱۶ فوریه ۲۰۲۳

کارگروه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز برگزار شد.*

کارگروه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز برگزار شد.*

کارگروه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز برگزار شد.

۱۶ فوریه ۲۰۲۳

دیدار اعضای نظام مهندسی ساختمان با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی

دیدار اعضای نظام مهندسی ساختمان با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی

دیدار اعضای نظام مهندسی ساختمان با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی

۱۶ فوریه ۲۰۲۳

*کمیسیون ماده ۵ استان مرکزی برگزار شد.

*کمیسیون ماده ۵ استان مرکزی برگزار شد.

*کمیسیون ماده ۵ استان مرکزی برگزار شد.

۱۲ فوریه ۲۰۲۳

جلسه رسیدگی به شکایات برگزار شد.

جلسه رسیدگی به شکایات برگزار شد.

جلسه رسیدگی به شکایات برگزار شد.

۱۲ فوریه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37